HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

Inkomensgrens sociale huurwoningen marginaal omhoogInkomensgrens sociale huurwoningen marginaal omhoog
Maandag 19 december 2011 om 00:00 uur

 Vlak voor zijn vertrek als minister heeft Donner de Tweede Kamer een brief gestuurd over de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Weliswaar kondigt Donner daarin enkele wijzigingen aan in de regeling, maar die zijn volstrekt onvoldoende om de problemen van woningzoekenden met een bescheiden middeninkomen op te lossen.

Ten eerste wordt de inkomengrens in 2012 geïndexeerd met een iets hoger percentage dan aanvankelijk de bedoeling was. Daarmee komt de grens voor 2012 op € 34.085 te liggen (was € 33.614).

Afbeelding: ouder koppelTen tweede komt de inkomensgrens te vervallen voor een aantal huishoudens met een zorgindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het gaat daarbij specifiek om huishoudens die vanwege ziekte of handicap op afroep beschikbare zorg of zelfs 24 per dag zorg nodig hebben. Voor ouderen en gehandicapten met een lichtere indicatie (waarbij zorg op afgesproken tijden volstaat) blijft de inkomensgrens bestaan.

De Woonbond vindt de nu voorgestelde aanpassingen volstrekt onvoldoende. De moties die door de Tweede Kamer zijn aangenomen worden er niet mee uitgevoerd. Zelfs aan de in april aangenomen motie om voor ouderen en gehandicapten een inkomensgrens van 38.000 te regelen wordt geen uitvoering gegeven.

Inventarisatie knelpunten

In zijn brief schrijft Donner dat hij ‘oog heeft voor knelpunten’. Dat zou blijken uit zijn oproep aan woningcorporaties om te laten weten welke schrijnende gevallen zij niet aan een woning kunnen helpen, en hoe zij met de 10% vrije toewijzingsruimte omgaan. Begin 2012 laat het ministerie de reacties van woningcorporaties analyseren. Of de opvolger van Donner, minister Spies, de inkomensgrens verhoogt als uit die analyse blijkt dat de problemen serieus zijn zal nog moeten blijken. 

Meldingen ikwilookwonen.nl naar opvolger Donner

De Tweede Kamer zou deze week opnieuw overleggen over de uitvoering van verschillende moties over de inkomensgrens. Door het vertrek van Donner is dit overleg uitgesteld. De Woonbond wil de meldingen uit het meldpunt ikwilookwonen.nl in januari aanbieden aan de nieuwe minister. Uit de meldingen blijkt overduidelijk dat grote groepen woningzoekenden door de inkomensgrens tussen wal en schip zijn geraakt.

4000 gedupeerden melden zich bij Woonbond

In juni van dit jaar bood de Woonbond minister Donner al een rapport aan op basis van de eerste 2500 meldingen bij ikwilookwonen.nl. Ondertussen hebben zich bijna 4000 woningzoekenden gemeld bij dit meldpunt voor gedupeerden van de inkomensgrens. De Woonbond hoopt dat de opvolger van Donner niet alleen ‘oog heeft’ voor de knelpunten die deze melders aandragen, maar ook het fatsoen om die knelpunten structureel op te lossen.

Bron: De Nederlandse Woonbond (www.woonbond.nl)

«  Nieuws overzicht..