HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

Kabinet pakt opnieuw de huurtoeslagontvangersKabinet pakt opnieuw de huurtoeslagontvangers
Maandag 11 juni 2012 om 09:00 uur

Kabinet pakt opnieuw de huurtoeslagontvangers

De ministerraad heeft op voorstel van minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een extra verhoging van de eigen bijdrage in de huurtoeslag van € 4,87 per maand vanaf 2013.

De bezuiniging van 4,87 komt bovenop een al eerder geregelde verhoging van de eigen bijdrage met € 3,93 per maand die ook volgend jaar ingaat. Totaal gaan huurtoeslagontvangers er in 2013 maandelijks € 8,80 op achteruit.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/bezuiniginghuurtoeslag.jpgDe Woonbond vindt de nieuwe bezuinigingen op de huurtoeslag onacceptabel. Ze treffen de laagste inkomens, die door andere bezuinigingsmaatregelen ook al veel aan koopkracht hebben ingeleverd. De nieuwe korting komt daarbij bovenop eerdere bezuinigingen op de huurtoeslag, die de kabinetten Balkenende hebben doorgevoerd. Daarbij ging het om een totaal bedrag van € 18,64. Vooral de bezuiniging via de kwaliteitskorting in 2012 van minister Donner hakte er fors in. Huurtoeslagontvangers moeten daardoor gemiddeld 111 euro per jaar meer huur betalen. In dertig procent van de gevallen gaan huurders er zelfs nog meer op achteruit: tussen 111 euro en meer dan 240 euro per jaar.

In de huurtoeslag ontstaan volgens het kabinet nieuwe tekorten omdat meer mensen er een beroep op moeten doen, onder andere vanwege de economische crisis. Dat ook juist maatregelen van het huidige kabinet -zoals de extra punten in schaarstegebieden- leiden tot een groter beslag op de huurtoeslag vermeldt het persbericht van het ministerie niet. 

Tekorten deels gedekt uit algemene middelen

De tekorten in het huurtoeslagbudget lopen op van € 114 miljoen in 2013 tot € 214 miljoen in 2017. Met de nieuwe maatregel wordt een deel van dit tekort opgeheven, met een bedrag van € 60 miljoen vanaf 2013. Het andere deel wordt, conform de afspraken uit het Begrotingsakkoord van de Kunduz-coalitie, gedekt uit de algemene middelen.
 
Bezuiniging onacceptabel en onbegrijpelijk

De Woonbond vindt het onacceptabel en onbegrijpelijk dat de politieke partijen die het Lente-akkoord sloten, met toch een bezuiniging op de huurtoeslag komen. Huurtoeslagontvangers hebben gemiddeld een inkomen van slechts € 17.000 bruto per jaar. Ruim 70 procent van de huurtoeslagontvangers heeft niet meer dan een minimuminkomen en 40 procent is 65 jaar of ouder.

Dat het Kunduz-akkoord voor dit kabinet niet heilig is, blijkt er wel uit dat de overdrachtsbelasting blijvend naar 2% wordt verlaagd (kosten 1,2 miljard) en de aanpak van het woonwerkverkeer alweer is geschrapt. De Woonbond vindt onterecht dat wel aan deze bezuiniging op de huurtoeslag wordt vastgehouden.

Bron: de Nederlandse Woonbond (www.woonbond.nl)

«  Nieuws overzicht..