HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

Kenniscentrum Woonbond doet onderzoek naar streefhurenKenniscentrum Woonbond doet onderzoek naar streefhuren
Donderdag 15 december 2011 om 00:00 uur

Bron: www.woonbond.nl

Kenniscentrum Woonbond doet onderzoek naar streefhuren

Het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA) doet onderzoek naar de streefhuren die verhuurders hanteren. Uit vergelijkbaar onderzoek van het WKA in 2010 bleek dat streefhuren de neiging hebben te stijgen. De vraag is of die tendens zich doorzet en in welke mate.

Een streefhuur is de huurprijs die een verhuurder voor een woning wil vragen, geformuleerd als percentage van de wettelijke maximumhuur van die woning. De daadwerkelijke huur ligt vaak (nog) onder die maximumhuur.

Afbeelding: streefhuur verbeeldDe oorzaak van de steeds hoger wordende streefhuren ligt vooral in de gematigde jaarlijkse huurverhoging, die al meerdere jaren gekoppeld is aan de inflatie. In 2010 lag de gemiddelde streefhuur in de commerciële sector (84,5%) hoger dan die in de corporatiesector (71,9%), maar woningcorporaties gaven aan hun huren na bewonerswisseling met 14 procent te zullen verhogen naar gemiddeld 81,8 procent. Op dit moment sluit de Woonbond een nieuwe golf van verhogingen niet uit. Het kabinet legt de verhuurders met ingang van 2014 een heffing op van ruim 700 miljoen euro. De Woonbond vreest dat zij het geld daarvoor zullen weghalen bij de huurders.

Extra huurinkomsten

Verhuurders hebben de ruimte om hun huurinkomsten te vergroten. Minister Donner heeft per 1 oktober de maximumhuren in schaarstegebieden verhoogd met 15 respectievelijk 25 punten. Dat komt neer op maar liefst € 73 of € 123 per woning. Daarnaast wil Donner huurders het mogelijk maken om huurders met een inkomen van meer dan € 43.000 een extra huurverhoging op te leggen van 5%. Die komt dan bovenop het inflatiepercentage.

Een afzonderlijke vraag over de toepassing van de Donnerpunten

Omdat de maximumhuren in schaarstegebieden zo sterk zijn opgetrokken, zouden de streefhuren feitelijk omlaag moeten worden bijgesteld, om zo de huurprijzen van sociale huurwoningen op gelijk niveau te houden. Vandaar dat de onderzoekers van het WKA ook vragen of de extra punten worden toegepast.

De brief met de uitnodiging om mee te werken aan het onderzoek is inmiddels verzonden. Het onderzoek wordt telefonisch uitgevoerd en loopt tot half januari.

«  Nieuws overzicht..