HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Laatste versie vragen en antwoorden WoningwetLaatste versie vragen en antwoorden Woningwet
Maandag 14 maart 2016 om 12:00 uur

De Woningwet roept nog steeds veel vragen op, zowel bij corporatieprofessionals als Kamerleden. Aedes verzamelde deze vragen en verwerkte ze samen met de antwoorden tot de publicatie Vragen en antwoorden over de Woningwet versie 5. Deze Q&A is gevalideerd door het ministerie van BZK en de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Aan deze nieuwe versie zijn er veel nieuwe vragen toegevoegd, bestaande vragen en antwoorden aangepast en verouderde vragen verwijderd. Deze versie 5.0 sluit aan bij de nummering van de vragen en antwoorden uit versie 4.2. Een selectie van deze vragen is ook op de website van het ministerie van BZK terug te vinden. Dit is de laatste keer dat Aedes deze uitgave Vragen en antwoorden over de Woningwet actualiseert.

Nieuwe antwoorden 
BZK en de Aw hebben een groot aantal nieuwe vragen over de Woningwet beantwoord die Aedes hen namens woningcorporaties heeft voorgelegd. De nieuwe antwoorden bevatten onder meer de toezegging voor werkbaardere regels voor het verlicht regime voor kleine corporaties en een vereenvoudiging voor corporaties om onderling samen te kunnen werken. De minister legt dit soort aanpassingen vast in een zogeheten Veegwet. Deze wordt in april 2016 verwacht.

Q&A versie 5 
De vragen en antwoorden in versie 5 van de Q&A zijn verdeeld over vijf thema’s: werkgebied, kerntaken, financiën, bestuur en toezicht en ministerie, WSW en extern toezicht. Deze zijn onderverdeeld in subthema’s. De antwoorden zijn geformuleerd, of in ieder geval gevalideerd door het ministerie van BZK en de Aw. Wanneer Aedes zelf toevoegingen heeft gedaan staat dit apart vermeld. In deze laatste versie is zeer veel gewijzigd. Daarom is ook bestand 4.2 toegevoegd waarin de wijzigingen precies staan aangegeven.

Meer vragen? 
Woningcorporaties kunnen met hun vragen over de Woningwet terecht bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw), via het vragenformulier op de website van de Aw.

Praktische documentatie

  • Vragen en antwoorden Woningwet versie 5 (Aedes, maart 2016)Download pdf
  • Tekstuele wijzigingen Vragen en antwoorden Woningwet t.o.v. versie 4 (Aedes, maart 2016)Download pdf

Bron: Aedes

«  Nieuws overzicht..