HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Lang niet overal gluurverhogingLang niet overal gluurverhoging
Vrijdag 10 mei 2013 om 19:00 uur

Lang niet overal gluurverhoging

Lang niet alle woningcorporaties vragen dit jaar een extra huurverhoging aan huurders met een middeninkomen. Sommigen waren dat wel van plan, maar kregen onvoldoende gegevens van de Belastingdienst om de maatregel verantwoord in te voeren.

Dat blijkt uit een enquête van de vereniging van woningcorporaties Aedes onder 200 woningcorporaties, en uit de nog altijd groeiende lijst Gluurvrije Verhuurders die de Woonbond onderhoudt.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/gluren.jpgDe meeste huren stijgen op 1 juli 2013 met vier procent. Voor huurders met een inkomen boven € 33.614 kan de huur maximaal 4.5 % stijgen, bij een inkomen boven € 43.000 euro is dat maximaal 6.5 %.

Woningcorporaties besluiten zelf of ze van deze mogelijkheden gebruikmaken. De Belastingdienst levert verklaringen waarop staat in welke inkomenscategorie een huurder valt. Uit de enquête van Aedes blijkt dat dit niet overal vlekkeloos verlopen is. Bij het meldpunt Huurverhoging van de Woonbond wordt dat ook gesignaleerd.

Eenderde corporaties vraagt geen gluurverhoging

Zo´n 40 van de ruim 200 woningcorporaties die door Aedes zijn ondervraagd besloten al op voorhand dit jaar geen gebruik te maken van de gluurverhoging. Vooral omdat zij grote uitvoeringsproblemen voorzagen. Maar er zijn ook verhuurders die niet aan de gluurverhoging mee willen werken omdat zij daar principiële bezwaren tegen hebben. Daarnaast zijn er 29 corporaties die de gluurverhoging wel wilden doorvoeren, maar daarvan afzagen toen zij merkten dat de aangeleverde gegevens onvolledig of niet correct bleken. Bij elkaar gaat het dan om meer dan eenderde van de corporaties.

Praktische of principiële bezwaren

Dit beeld komt overeen met de inventarisatie die de Woonbond heeft gemaakt door een lijst Gluurvrije verhuurders op te stellen. Op basis van meldingen van huurders(organisaties) en verhuurders is in kaart gebracht welke verhuurders de gluurverhoging dit jaar nalaten. Op de (nog niet volledige) lijst staan er nu 51. Het grootse deel heeft praktische bezwaren, maar er zijn ook verhuurders die om principiële redenen een ander beleid hanteren.

Uitvoeringsproblemen

De uitvoeringsproblemen die een deel van de corporaties deed afzien van een gluurverhoging, blijken er in de praktijk inderdaad. Bij het onlangs geopende Meldpunt Huurverhoging van de Woonbond zijn al honderden meldingen binnengekomen van huurders die fouten in hun huurverhogingsvoorstel ontdekten. De vaakst gemelde klacht als het gaat om fouten in het huurverhogingsvoorstel is dat de inkomensgegevens niet correct blijken.

Betaalbaarheid onder druk

Uit het meldpunt blijkt verder dat veel huurders in betaalbaarheidsproblemen komen door de huurverhoging. Dat geldt zowel voor huurders met een laag inkomen die 4% huurverhoging voor de kiezen krijgen, als voor huurders met een bescheiden middeninkomen die 4.5% of 6.5% moeten betalen. Veel melders laten weten dat ze gedwongen worden om op andere noodzakelijke uitgaven te bezuinigen.

Privacyschendingen

Naast betaalbaarheidsproblemen en fouten in het huurverhogingsvoorstel melden huurders in grote getale dat zij zich door het opvragen van inkomensgegevens geschonden voelen in hun privacy. Over dat onderwerp alleen al, kwamen meer dan 1000 meldingen binnen.

Zie ook:

«  Nieuws overzicht..