HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Middelburgse politici schrikken van armoede onder huurdersMiddelburgse politici schrikken van armoede onder huurders
Maandag 17 maart 2014 om 12:00 uur

Middelburgse politici schrikken van armoede onder huurders

Bijna een kwart van de huurders in Middelburg leeft onder de armoedegrens. Dat bleek onlangs uit een woonlastenonderzoek van de Huurdersvereniging Middelburg. In een verkiezingsdebat dat de huurdersvereniging vorige week organiseerde, toonde alle politieke partijen zich geschrokken.

Tijdens het ''Debat Woonlasten Huurders Betaalbaar" dat de Huurdersvereniging Middelburg (HVM) op donderdag 13 maart organiseerde waren VVD, PvdA, CDA, Christen Unie, D66, GroenLinks, SP, SGP en LPM (Lokale Partij Middelburg) het allemaal met elkaar eens: de uitkomst van het woonlastenonderzoek in Middelburg is schrikbarend. Uit dat onderzoek blijkt dat bijna 25 procent van de huurders in Middelburg onder de armoedegrens leeft.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/betalingsproblemen.jpg

In het debat werden lokale oplossingen besproken tegen de toenemende armoede onder huurders. Alle partijen vinden dat de corporaties in Middelburg meer woningen moeten aanbieden met een betaalbare huurprijs; onder de € 550. Dit zou vastgelegd moeten worden in de prestatieafspraken die de gemeente en woningcorporatie Woongoed in 2014 maken. Verder zijn alle negen partijen het erover eens dat het energiezuiniger maken van woningen noodzakelijk is om de woonlasten van huurders terug te dringen. Energieopwekking bij huurwoningen is hier een wezenlijk onderdeel van. Ook dit moet volgens de politici in de prestatieafspraken worden vastgelegd. De huurdersvereniging kondigde aan zich in de onderhandelingen over deze afspraken sterk te maken voor beide onderwerpen.

Over een andere lokale oplossing - het instellen van een woonlastenfonds- waren de partijen minder eensgezind. De LPM (Lokale Partij Middelburg) bleek de enige partij die vóór het instellen van een dergelijk fonds is. De andere acht partijen zien hier minder heil in.

Petitie tegen verhuurdersheffing

De verhuurdersheffing is de hoofdoorzaak van de verslechterde financiële positie van woningcorporaties. Door deze heffing zien de corporaties genoodzaakt om hoge huurverhogingen door te voeren. De politieke partijen in Middelburg sloten zich aan het eind van de debatavond unaniem aan bij het ondertekenen van een petitie tegen deze heffing. De Huurdersvereniging Middelburg houdt hen aan hun woord. Zij stelt deze week een petitie op, die zij door alle negen partijen zal laten ondertekenen en zal opsturen naar alle politieke partijen in Den Haag.

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..