HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

Miljarden van corporaties beter beherenMiljarden van corporaties beter beheren
Dinsdag 28 februari 2012 om 00:00 uur

 

Miljarden van corporaties beter beheren

 

Bron: Dagblad Trouw, Alwin Kuiken − 28/02/12, 06:05

© anp

De wijze waarop alle Nederlandse woningcorporaties borg staan voor elkaar moet dringend op de schop. Dat stellen vier corporaties uit de deelnemersraad van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) anoniem tegenover Trouw.

In het WSW staan alle vierhonderd corporaties borg voor elkaars leningen. Zo kunnen ze goedkoper geld aantrekken. In de deelnemersraad behartigen vijftien corporaties de belangen van de rest. Een belangrijke taak: het totaal aan leningen bedraagt nu 85,3 miljard euro.

Het belang van een goed functionerend systeem is groot, want als het mis gaat, staan het Rijk en de gemeenten garant. Sinds corporaties in 1994 geprivatiseerd zijn, is dat nog nooit nodig geweest. Maar de situatie rondom Vestia geeft reden tot zorgen.

Nederlands grootste corporatie kwam vorig jaar in de problemen doordat het zich met 9,9 miljard aan derivaten verzekerde tegen hoge rente op leningen. Nu de rente laag staat, zijn de derivaten minder waard en willen banken onderpand zien.

Het WSW stond sinds september borg voor 1,5 miljard aan extra leningen die Vestia om die reden moest afsluiten. Gisteren werd duidelijk dat de Nederlandse Waterschapsbank 1,7 miljard beschikbaar stelt, geborgd door het WSW. De eerdere garantstelling van 1,5 miljard komt daardoor volgens Vestia te vervallen.

Volgens de corporatiedirecteuren die af en toe mee mogen praten in het WSW had het zover niet hoeven komen. "Het was een publiek geheim dat het foute boel was", zegt één directeur. "In interviews verkondigde Staal (de opgestapte Vestia-topman red.) trots dat hij 1 procent goedkoper leende dan collega's. Dan ben je óf geniaal óf je speculeert. Alarmbellen gingen helaas niet tijdig af."

Een tweede directeur vindt dat het nu nog onafhankelijke WSW rechtstreeks onder het ministerie van financiën moet vallen. "Leuk hoor, dat gepraat op Binnenlandse Zaken over projectjes in achterstandswijken. Maar uiteindelijk draait het allemaal om harde euro's." Een derde: "Je hoefde als corporatie tegenover het WSW eigenlijk alleen te zeggen dat je geld wilde lenen voor 'een project', of voor 'herfinanciering'. Zij stonden dan wel garant. Dat kan natuurlijk niet langer zo."

De corporatiedirecteuren uiten zich anoniem, omdat de deelnemersraad nog bijeen moet komen. Tijdens de eerstvolgende vergadering, op 8 maart, willen ze voorstellen dat corporaties voortaan precies aangeven waarvoor ze geld nodig hebben. Maar of dat lukt?

Het WSW mag garant staan voor 85,3 miljard, maar er werken slechts 45 mensen. Het vergrootglas leggen op elke lening zou een forse uitbreiding vergen.
«  Nieuws overzicht..