HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Minister verzamelt brede steun voor WoningwetMinister verzamelt brede steun voor Woningwet
Dinsdag 9 december 2014 om 16:00 uur

Minister verzamelt brede steun voor Woningwet  09-12-2014 

Bijna de volledige Tweede Kamer wil dat er één toezichthouder voor woningcorporaties komt. Dat bleek 9 december 2014 tijdens het afrondingsdebat over de novelle op de herziene Woningwet. Verder werd duidelijk dat de minister brede steun krijgt voor de wet. De minister en de Kamer bespraken ruim 20 wijzigingsvoorstellen en 12 moties. De Tweede Kamer stemt 11 december over de herziene Woningwet.

Eén toezichthouder 
Veel aanvullingen van de Tweede Kamer kwamen voort uit de aanbevelingen van de parlementaire enquête woningcorporaties. Er ligt een nagenoeg Kamerbreed voorstel om één toezichthouder aan te stellen voor zowel het financieel als het volkshuisvestelijk toezicht op woningcorporaties. Die wordt vormgegeven als een inspectiedienst. De minister wilde die twee liever bij gescheiden toezichthouders onderbrengen, maar kon zich uiteindelijk vinden in het voorstel van de Kamer. In dit model blijft de minister verantwoordelijk voor het toezicht.

Huurdersinspraak 
Partijen dienden meerdere moties en amendementen in om de medezeggenschap van huurders te vergroten. Sadet Karabulut van SP: ‘Sociale volkshuisvesting moet weer van de mensen worden. Het beleid moet daarbij aansluiten.’ Onder meer SP wil instemmingsrecht van huurders bij bepaalde beleidsbeslissingen; de minister voelt daar echter niets voor. Er werd verder onder meer voorgesteld om geld vrij te maken voor professionalisering van huurdersorganisaties, door bijvoorbeeld scholing.

DAEB en niet-DAEB 
Met name CDA en ChristenUnie willen iets meer ruimte voor leefbaarheidsactiviteiten van woningcorporaties en ruimere mogelijkheden om te investeren in niet-DAEB-activiteiten in herstructurerings- en krimpgebieden. Dat houdt onder meer in dat er geen markttoets verplicht is bij herstructurering van eigen bezit. De minister staat in principe positief tegenover dit voorstel.

Europees aanbesteden 
ChristenUnie en SGP willen met een wijziging in de novelle voorkomen dat woningcorporaties hun projecten Europees moeten gaan aanbesteden. De minister reageerde positief: ‘Het is zeker niet mijn ambitie om woningcorporaties verplicht Europese aanbestedingen te laten doen.’

CAO en benchmark 
De minister wil de corporatiesector niet verplichten om corporatiedirecteuren onder een CAO te laten vallen. De salarissen worden volgens hem voldoende beperkt door de verdere aanscherping van de maximumsalarissen. Ook wil hij de sector nu geen verplichting opleggen om aan de Aedes-benchmark mee te doen. ‘Aedes heeft met de benchmark goed werk verricht. 85 procent van de corporaties doet al mee. Laten wij de sector de kans bieden de benchmark vanzelf te laten groeien.’

Kleine corporaties 
Andere voorstellen van Kamerleden gingen onder meer over het vergroten van woningmarktregio’s naar minstens 200.000 in plaats van 100.000 huishoudens. Ook wil de Kamer een 'verlicht regime' voor kleine woningcorporaties als het gaat om administratieve verplichtingen. Het gaat om corporaties met minder dan 30 miljoen euro jaaromzet, waarvan slechts een klein deel niet-DAEB-bezit betreft. Eerder legde de minister die grens een stuk lager. Met de verruiming wil de Kamer de administratieve lasten voor kleine corporaties beperken.

Stemmingen 
De minister is bereid om wensen van oppositiepartijen in te willigen, om breed draagvlak voor de wet te creëren. Op een aantal amendementen reageert de minister woensdag 10 december schriftelijk.

De Kamer stemt donderdag 11 december over de novelle op de herziene Woningwet en de ingediende amendementen en moties. De kans is groot dat de Tweede Kamer de wet aanneemt. Vervolgens gaat het wetsvoorstel door naar de Eerste Kamer.

Bron: Aedes

«  Nieuws overzicht..