HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Moeilijkheden bij invoeren inkomensafhankelijke huurverhogingMoeilijkheden bij invoeren inkomensafhankelijke huurverhoging
Zaterdag 6 april 2013 om 00:00 uur

Moeilijkheden bij invoeren inkomensafhankelijke huurverhoging  06-04-2013 

Veel woningcorporaties ervaren problemen met de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De inkomensgegevens van huurders die zij hiervoor nodig hebben kunnen niet tijdig aangeleverd worden of zijn niet volledig. Voor een huurverhoging per 1 juli moet de brief hierover voor 1 mei bij de huurder binnen zijn. Minister Blok verzekerde bij aanname van de wet nog dat de uitvoering in orde zou zijn. De Belastingdienst levert de gegevens op aanvraag van de woningcorporaties.

Uitvoeringsproblemen 
De fouten in de gegevens zijn verschillend van aard. Eerder bleek al dat niet in alle gevallen de huisnummertoevoegingen op de inkomensverklaringen waren vermeld. Een ander probleem is dat mutaties in bezit van corporaties, zoals bij nieuwbouw of bij een fusie, tot foutieve eigendomsregistratie hebben geleid. Ook kunnen er fouten zijn in de administratie van de woningcorporaties.

100 procent uitval 
Een groot probleem is het ontbreken van alle gegevens in een gemeente, de ’100 procent uitval’. Oorzaak is volgens de Belastingdienst dat gemeenten de zogenaamde RSIN-codes niet goed hebben ingevoerd. Iedere corporatie heeft zo’n code en iedere woning in diens bezit dezelfde code. Als de gemeente deze code niet goed heeft ingevoerd, verschijnt voor alle adressen in die gemeente een foutmelding. In hoeveel gemeenten dit het geval is, is nog niet bekend. De Belastingdienst gaat inmiddels - na overleg met Aedes - deze gemeenten actief benaderen. Wel is al bekend dat dit probleem niet op tijd opgelost is om inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli aanstaande te kunnen invoeren.

Dienstverlening 
Ook kregen woningcorporaties bij ieder probleem dezelfde foutmelding. Hierdoor kunnen zij niet zelf aan de slag, maar moeten zij eerst bij de Belastingdienst nadere informatie opvragen. Na aandringen van Aedes is de dienstverlening aan woningcorporaties hierover verbeterd. Zo wordt telefonisch contact opgenomen en ook nadere informatie over eigendom met een foutcode gegeven.

Verhuurdersheffing 
De inkomsten die corporaties verwerven met de inkomensafhankelijke huurverhogingen hebben zij nodig voor het afdragen van de verhuurdersheffing. Door de uitvoeringsproblemen hiermee komen deze inkomsten in het gedrang. Zo zijn er corporaties die kiezen om, bij gebrek aan tijdige en kloppende gegevens, een algemene huurverhoging van 4 procent voor komend jaar in te voeren. Het aanpakken van scheefwonen en bevorderen van doorstroming op de woningmarkt worden zo dus niet bereikt.

Bron: Aedes

«  Nieuws overzicht..