HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Net boven een inkomensgrens? Let dan goed op uw aftrekposten!Net boven een inkomensgrens? Let dan goed op uw aftrekposten!
Vrijdag 24 mei 2013 om 16:00 uur

Net boven een inkomensgrens? Let dan goed op uw aftrekposten!

Als huurder of woningzoekende kunt u met verschillende inkomensgrenzen te maken krijgen. Die grenzen bepalen of u recht hebt op huurtoeslag, of u een nieuwe sociale huurwoning mag huren en of u een inkomensafhankelijke huurverhoging kunt krijgen. Wat kunt u doen als u net iets meer verdient dan een van de inkomensgrenzen?

Alleen huurders met een (zeer) laag inkomen hebben recht op huurtoeslag. Maar ook bij de andere inkomensgrenzen gaat het niet over veelverdieners. Een stel dat samen 1800 netto per maand te besteden heeft kan al  ‘te veel’ verdienen om nog te mogen verhuizen naar een sociale huurwoning. Een hurend gezin dat netto 2400 euro verdiend, kan al ‘rijk genoeg’ zijn om ieder jaar 6.5% huurverhoging te krijgen. 

Afbeelding: huurder maakt berekeningVeel huurders en woningzoekenden ervaren de inkomensgrenzen als oneerlijk en onbegrijpelijk. Als je inkomen marginaal hoger ligt of lag, voelt het allemaal extra wrang. Niet kunnen verhuizen omdat je door overwerk 100 euro teveel hebt verdiend. Honderden euro’s huurverhoging, omdat je inkomen een tientje boven de grens lag. Of net te veel verdienen voor huurtoeslag, terwijl je niet eens weet hoe je deze maand de huur moet betalen. Op hetMeldpunt Huurverhoging van de Woonbond komen diverse meldingen binnen van huurders die dit overkomt.

Wat kunt u doen als uw inkomen maar nét boven een grens ligt? Of als u denkt dat u in 2013 boven een grens uit gaat komen die voor u belangrijk is?

Doe aangifte inkomstenbelasting en benut uw aftrekposten

Anders dan huiseigenaren, doen lang niet alle huurders belastingaangifte. Meestal omdat ze denken ze dat  ze toch niets terugkrijgen van de Belastingdienst. Toch kan het lonen om u te verdiepen in het fenomeen belastingaangifte, en daarbij zorgvuldig na te gaan of u aftrekposten heeft. Als huurder heeft u weliswaar niets aan de royale aftrekpost ‘hypotheekrenteaftrek’, maar er zijn wel degelijk andere mogelijkheden. Als u eerder nooit aangifte hoefde te doen, kan dit ook nog met terugwerkende kracht.

Inkomen IB-60 verklaring kan te hoog zijn

Heeft u géén aangifte gedaan, dan gaat de Belastingdienst uit van het belastbaar jaarinkomen dat de dienst zelf van u weet. Op uw IB-60 verklaring (een inkomstenverklaring die u als huurder of woningzoekende nodig kunt hebben) staat dan het verzamelinkomen dat bij de Belastingdienst bekend is. ´Verzamelinkomen´ is een andere naam voor belastbaar inkomen, maar betekent hetzelfde. Ook het begrip ‘toetsingsinkomen’, dat voor huur- en andere toeslagen gebruikt wordt, gaat over precies hetzelfde: uw inkomsten, verminderd met eventuele aftrekposten. Aan de inkomstenkant zal de IB-60 verklaring meestal wel kloppen, maar of u aftrekposten (uitgaven) heeft die uw belastbaar inkomen lager maken weet de dienst alleen maar als u aangifte hebt gedaan.

Wat heeft invloed op uw belastbaar inkomen?

Sommige kosten zijn aftrekbaar van de belasting, en maken daarmee uw belastbaar inkomen lager. Dat geldt bijvoorbeeld voor giften aan goede doelen, sommige zorgkosten, partneralimentatie, studiekosten, reiskosten woon-werkverkeer die niet door uw werkgever vergoed worden en onderhoud van kinderen tot 21 waarvoor u geen kinderbijslag ontvangt. Een lager bruto-loon drukt uw belastbaar inkomen uiteraard ook. Daarvoor is het niet altijd nodig om minder te gaan werken.

Lees ook:

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..