HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Nieuwe omgevingswet negeert bewonersNieuwe omgevingswet negeert bewoners
Woensdag 15 april 2015 om 12:00 uur

Nieuwe omgevingswet negeert bewoners

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de nieuwe Omgevingswet die in 2018 moet ingaan. Deze wet zal 24 wetten op het gebied van bouwen, wonen, infrastructuur en milieu gaan vervangen.

Ieder(in), de Nederlandse Woonbond en VACpunt Wonen zijn geschrokken van de voorstellen die naar de Tweede Kamer gestuurd zijn. De huidige voorstelen houden weinig rekening met de belangen van bewoners en gebruikers.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/hamerrechter.jpgDe Tweede Kamer reageert donderdag op de plannen voor de nieuwe Omgevingswet. Deze wet moet de omgeving beschermen en de regeldruk verminderen. De consumentenorganisaties constateren echter dat veel regels die ooit bedacht zijn om burgers te beschermen, worden geschrapt. Bovendien wordt er onvoldoende ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, zoals langer zelfstandig wonen. De consumentenorganisaties vinden dat minister Schultz van Haegen haar oren teveel heeft laten hangen naar de krachtige bouwlobby. De consumentenorganisaties, met een gezamenlijke achterban van enkele miljoenen burgers, merken dat zij onvoldoende betrokken worden bij de totstandkoming van de nieuwe wet. Daardoor worden de behoeften en wensen van bewoners en gebruikers in de nieuwe wetgeving genegeerd.

Lokale inspraak

In een brief aan de Tweede Kamer hebben de organisaties aandacht gevraagd voor de tekortkomingen in de voorstellen. Door de omgevingswet verschuiven veel bevoegdheden van het Rijk naar de gemeente. Inspraak moet dan ook op gemeentelijk niveau plaatsvinden. Die inspraak is momenteel niet wettelijk geregeld.

Gebruiker centraal

Voor burgers is belangrijk dat woningen, gebouwen en de openbare ruimte praktisch bruikbaar en goed toegankelijk zijn. Het moet niet meer voorkomen dat bijvoorbeeld rolstoelgebruikers via de achteringang naar binnen moeten of dat bij een nieuw opgeleverd huis de fietsen in de gang moeten staan. Toegankelijkheid en bruikbaarheid moeten daarom als uitgangspunten in de wet opgenomen worden. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor aanpasbaar bouwen. Het huidige overheidsbeleid is erop gericht dat bewoners langer zelfstandig blijven wonen. Woningen moeten daarom levensloopbestendiger worden gebouwd.

De Nederlandse Woonbond, VACpunt Wonen en Ieder(in) hebben besloten om meer samen te werken om de positie van de consument in de bouwregelgeving te versterken. Op een gezamenlijk congres op 16 maart geven de organisaties hier verder invulling aan.

zie ook:

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..