HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Onderzoek Aedes naar participatie huurdersorganisatiesOnderzoek Aedes naar participatie huurdersorganisaties
Dinsdag 11 augustus 2015 om 15:00 uur

Onderzoek Aedes naar participatie huurdersorganisaties

Tweederde van de corporaties vindt dat dat huurdersorganisaties op dit moment de belangen van de achterban voldoende behartigen. Maar 67% verwacht dat in de toekomst huurdersorganisaties onvoldoende in staat zijn om voor de belangen van de achterban op te komen.

Dit blijkt uit een onderzoek dat Aedes heeft laten doen door onderzoeksbureau Atrivé. De vraag was hoe corporaties aankijken tegen de betrokkenheid van huurdersorganisaties. Het onderzoek is een spiegelbeeld van een vergelijkbaar onderzoek dat de Woonbond dit voorjaar onder huurdersorganisaties heeft gehouden. Aan de enquête hebben 195 corporaties meegedaan.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/contactmethuurders.jpgOpvallend is dat 22 corporaties geen huurdersorganisatie hebben. Corporaties betrekken huurdersorganisaties bij veel beleidsthema’s, waarbij woonlastenbeleid en participatiebeleid het hoogst scoren. Corporaties denken dat huurdersorganisaties tevreden zijn met de wijze van participatie. De corporaties beoordelen hun eigen rol als zeer positief, maar wellicht heeft men last van een te positief zelfbeeld. Het belangrijkste knelpunt van hun eigen handelen is de begrijpelijkheid en tijdigheid van informatie.

Meer klankbord dan belangenbehartiger

Corporaties zien huurdersorganisatie meer als klankbord dan als zakelijke belangenbehartiger. Knelpunten bij huurdersorganisatie zijn volgens hen vooral de vergrijzing, het betrekken van de achterban en het kennisniveau van huurdersorganisaties. Corporaties verwachten dat deze knelpunten in de toekomst gaan toenemen. Driekwart van de corporaties vindt dat aanleiding om de huurdersorganisaties extra te ondersteunen om zich te professionaliseren.

Opvallende overeenkomsten

Naast verschillen in percepties tussen huurdersorganisaties en corporaties over hoe het er met de participatie voorstaat, zijn er ook opvallende overeenkomsten tussen de onderzoeken van Atrivé en Woonbond. Er is een redelijke tevredenheid over hoe het nu gaat, maar er zijn zorgen over de toekomst. Zorgen die te maken hebben met vergrijzing, representativiteit en het oppakken van de nieuwe rol, bijvoorbeeld bij prestatieafspraken. De Woonbond ziet het als een uitdaging om huurdersorganisaties te vernieuwen en te versterken en werkt daarom samen met huurdersorganisaties aan het project “Huurdersorganisatie-plus” uit. Ondersteuning van corporaties is belangrijk voor het slagen van het Woonbondproject.

Zie ook: Aedes onderzoek

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..