HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Pleidooi voor woonakkoordPleidooi voor woonakkoord
Dinsdag 18 december 2012 om 18:00 uur

Pleidooi voor woonakkoord

DEN HAAG - GroenLinks wil dat minister Stef Blok (Wonen) met de betrokken partijen aan tafel gaat om tot een gezamenlijk akkoord voor aanpak van de woningmarkt te komen.

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman zal dat woensdag inbrengen tijdens de begrotingsbehandeling.

Afgelopen tijd bleek dat de plannen uit het regeerakkoord, met name met betrekking tot de huurmarkt, negatieve gevolgen kunnen hebben voor woningcorporaties.

Zo zou een voorgenomen koppeling van de huren aan de woz-waarde veel minder opleveren dan verwacht, door de malaise op de woningmarkt. Hierdoor kan mogelijk de verhoogde verhuurderheffing niet gedekt worden door de hogere huren.

Het ontbreken aan steun in de Eerste Kamer is een andere complicerende factor.

 

Herziening

 

Coalitiepartij PvdA vond vorige week al dat het in het regeerakkoord aangekondigde systeem moet worden herzien, minister Blok (VVD) wilde daarop nogmaals naar de plannen gaan kijken.

Volgens GroenLinks moet Blok voorbeeld nemen aan minister Asscher (Sociale Zaken) die met de sociale partners wil kijken naar een akkoord over de invulling van het beleid.

Volgens Voortman zorgt de voortdurende discussie over de woningmarkt voor onzekerheid en daar kan met een collectief akkoord een einde aan worden gemaakt, stelt ze.

"Om de woningmarkt op gang te krijgen moet zo snel mogelijk duidelijkheid worden verschaft over zaken als hypotheekrenteaftrek, verhuurdersheffing en huurverhoging", aldus Voortman.

 

Wonen 4.0

 

In ieder geval moeten volgens haar corporatiekoepel Aedes, de Vereniging Eigen Huis, de huurdersorganisatie Woonbond en de makelaarsverenigingen bij het overleg worden betrokken. Zij kwamen eerder dit jaar al met Wonen 4.0, een plan om de koopmarkt en de huurmarkt integraal te hervormen.

 

Door: NU.nl/Lucas Benschop

«  Nieuws overzicht..