HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Politiek wil meer zeggenschap voor huurdersPolitiek wil meer zeggenschap voor huurders
Dinsdag 23 september 2014 om 15:00 uur

Politiek wil meer zeggenschap voor huurders

De partijen in de Tweede Kamer hebben deze week vragen over het wetsvoorstel voor een nieuwe Woningwet ingediend. Alle fracties die vragen hebben ingediend wilen weten hoe de betrokkenheid van huurders en huurdersorganisaties kan worden vergroot.

Er zijn vragen ingediend door de VVD, PvdA, SP, D66, CDA, ChristenUnie en de 50PLUS partij. Het versterken van de zeggenschap van huurders is duidelijk de rode draad in alle Kamervragen.

Tweede KamerDe politieke partijen willen dat de betrokkenheid van huurdersorganisaties bij het beleid van corporaties wordt vergroot. De VVD vraagt het kabinet hoe dit kan worden vormgegeven. De PVDA wil weten welke ‘harde middelen’ huurders krijgen om inspraak en invloed af te dwingen. Huurders en huurdersorganisaties moeten volgens de SP meer betrokken worden bij de vormgeving van het wetsvoorstel. D66 vindt dat de medezeggenschap van huurders goed verankerd moet worden en dat er voldoende zekerheden moeten zijn dat huurdersorganisaties als volwaardige partij kunnen meepraten. Het CDA stelt dat de positie van huurdersorganisaties in het huidige wetsvoorstel slecht is geregeld en wil ook dat huurdersorganisaties gelijkwaardige partners worden van de corporaties. Ook in het maken van prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid. De ChristenUnie vraagt om instemmingsrechten van huurdersorganisaties bij deze prestatieafspraken, en om voldoende middelen voor deze organisaties om volwaardig in het overleg te kunnen participeren. 50PLUS vraagt expliciet of de regering wil ingaan op de voorstellen van de Woonbond om de betrokkenheid van huurders te versterken.

Verbeteren zeggenschap

Zeggenschap van huurders en huurdersorganisaties staat duidelijk hoog op de politieke agenda. Bij het rondetafelgesprek over de herziening van de Woningwet hebben de Woonbond en lokale huurdersorganisaties aangegeven dat de zeggenschap van huurders verbeterd moet worden. De Woonbond is verheugd dat de Tweede Kamer goed geluisterd heeft naar de bijdragen van huurdersorganisaties en de Woonbond.

Zie ook:

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..