HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Prestatieafspraken in Deurne over huurbeleidPrestatieafspraken in Deurne over huurbeleid
Donderdag 30 juli 2015 om 16:00 uur

Prestatieafspraken in Deurne over huurbeleid

Eind juni hebben de gemeente Deurne, Woningbouwvereniging Bergopwaarts en Huurders Belangen Organisatie De Peel een convenant met prestatieafspraken ondertekend. Onder meer over de huren van nieuw verhuurde woningen in Deurne.

Een van de prestatieafspraken gaat over het huurbeleid. Bij nieuwe verhuringen komen er eenheidshuren voor de woningen van Bergopwaarts. De kleinste woningen (0 of 1 slaapkamer) krijgen een huur van € 403,06; middelgrote woningen (2 of 3 slaapkamers) krijgen een huur van € 576,87 en de grootste woningen (4 of 5 slaapkamers) een huur van € 618,24.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/hurenbetaalbaar.jpgVoor ongeveer 10 procent van de woningen gaat een huur gelden van € 674,00. Het betreft hier een groot deel van de woningen die momenteel nog geliberaliseerd zijn. Door deze wijziging wordt het dan ook mogelijk om voor deze woningen huurtoeslag aan te vragen. Deze eenheidshuren worden direct ingevoerd samen met de nieuwe normen in de Woningwet voor passend toewijzen.

Vooruitstrevend

Het overleg over de prestatieafspraken vindt al sinds 2008 plaats en wordt door de drie deelnemers, gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie, zeer gewaardeerd. Volgens Conny Raasveldt, voorzitter van HBO De Peel ‘getuigt het van vooruitstrevend beleid van de drie partijen dat deze prestatieafspraken, vooruitlopend op de nieuwe Woningwet, tot stand zijn gekomen in de geest van deze nieuwe wet.’

Niet altijd eens

Directeur-bestuurder Theuws van Bergopwaarts (3.000 woningen) benadrukt de goede verstandhouding, die overigens niet altijd garandeert dat partijen het met elkaar eens zijn. ‘Er wordt soms gediscussieerd op het scherpst van de snede en daar moet ook ruimte voor zijn, want zakelijke meningsverschillen dienen goed doorgesproken te worden.’

Verantwoordelijkheid

Burgemeester Mak vertelde dat het hem goed doet te constateren dat Bergopwaarts en de huurdersorganisatie op een constructieve manier met elkaar omgaan en dat HBO De Peel bij het maken van de prestatieafspraken niet alleen meepraat, maar ook verantwoordelijkheid draagt. Dit is naar zijn mening “zeer goed” en van groot belang voor de gemeente Deurne.

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..