HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Rijksbegroting 2016: verhuurdersheffing loopt verder op na 2018Rijksbegroting 2016: verhuurdersheffing loopt verder op na 2018
Vrijdag 18 september 2015 om 10:00 uur

Rijksbegroting 2016: verhuurdersheffing loopt verder op na 2018  16-09-2015 

De Rijksoverheid verwacht in 2016 een bedrag van 1,59 miljard euro aan verhuurdersheffing. Dat is meer dan oorspronkelijk begroot. De verhuurdersheffing is de belasting die de overheid aan verhuurders met meer dan 10 woningen oplegt en wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van de sociale huurwoningen.

In 2016 wijzigt de overheid het tarief van de verhuurdersheffing naar 0,491 procent van de WOZ-waarde van de woningen waarover een verhuurder heffing moet betalen. In 2015 was dat 0,449 procent.

Verhogen
Het kabinet uit in de rijksbegroting voor het eerst expliciet de wens de opbrengsten uit de verhuurdersheffing te verhogen tot 2 miljard euro in 2018 en door te laten lopen in de jaren erna. Ook meldt het kabinet dat het de stijgende aanspraken op de huurtoeslag uiteindelijk wil doorberekenen aan de woningcorporaties via de heffing. Dit betekent dat de overheid in 2018 zo’n 2,5 miljard euro aan verhuurdersheffing ophaalt bij corporaties. Gezien de verwachting van de benodigde huurtoeslag zal dit de jaren erna verder oplopen.

Verhuurdersheffing schrappen
Aedes vindt het onbegrijpelijk dat de uitgaven aan de huurtoeslag via de verhuurdersheffing worden doorberekend aan woningcorporaties. ‘De huurder betaalt dan indirect voor zijn eigen huurtoeslag’, zegt Aedes-voorzitter Marc Calon. Aedes vindt dat het kabinet de verhuurdersheffing moet schrappen. ‘Geld bestemd voor de sociale huursector gaat nu rechtstreeks naar de schatkist in plaats van dat corporaties ermee kunnen investeren.’

Evaluatie
De evaluatie van de verhuurdersheffing komt in 2016. Daarbij wordt ook gekeken naar de effecten van de heffing voor verhuurders en de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Aedes vindt dat in de evaluatie ook een koppeling moet worden gemaakt met de uitgaven in de huurtoeslag en het huurbeleid.

Bron: Aedes

«  Nieuws overzicht..