HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Schulden steeds vaker onoplosbaarSchulden steeds vaker onoplosbaar
Dinsdag 26 mei 2015 om 15:00 uur

Schulden steeds vaker onoplosbaar

Het aantal mensen met onoplosbare schulden is de afgelopen drie jaar verdubbeld. Daarbij is het voor mensen met schulden lastiger geworden om hulp te krijgen, terwijl steeds meer schuldeisers met voorrang mogen incasseren.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de branchevereniging voor professionele schuldhulpverlening NVVK en uit het rapport ‘Onoplosbare schuldsituaties’, dat de NVVK samen met de Hogeschool van Utrecht heeft opgesteld.

Volgens het jaarverslag van NVVK is de gemiddelde schuld van mensen die gebruik maken van schuldhulp flink gestegen. Vorig jaar was die schuld gemiddeld € 38.500, een jaar eerder was dat € 37.700. Uit het rapport ‘Onoplosbare schuldsituaties’ blijkt dat de schuld van mensen die géén hulp krijgen nog veel hoger ligt. De gemiddelde schuld van mensen met probleemschulden bedroeg in 2013 € 47.000. Het rapport gaat in op hoe het komt dat steeds meer mensen schulden hebben die niet oplosbaar zijn. Eén van de oorzaken is dat gemeenten de afgelopen jaren hebben bezuinigd op schuldhulp, waarbij ze uitsluitingscriteria in het leven riepen die ervoor zorgen dat minder mensen in aanmerking komen voor hulp.

Te hoge woonlasten voor huurders

De hoge huurstijgingen en de bezuinigingen op huurtoeslag van de afgelopen jaren hebben fors bijgedragen aan groei van het aantal schulden. Een groeiende groep huurders heeft een inkomen dat structureel te laag is om hun woonlasten van te betalen, constateren de onderzoekers. Eén van de aanbevelingen in het rapport is dan ook dat gemeenten en woningcorporaties zorgen dat er goedkopere woningen beschikbaar komen. Volgens de Woonbond blijkt uit de cijfers van de NVVK eens te meer dat huurders door het huidige beleid ernstig in de financiële problemen komen. De Woonbond pleit daarom voor een huurbeleid waarbij de huren niet zo enorm kunnen stijgen als de afgelopen jaren het geval was. Daarnaast moet er meer geld naar de huurtoeslag, omdat de huurtoeslag nu niet voldoet om mensen uit de armoede te houden.

Beslagvrije voet niet serieus genomen

Een andere reden waarom veel schulden niet meer op te lossen zijn, is dat schuldeisers steeds meer mogelijkheden kregen om met voorrang te incasseren. De overheid zelf is een van die ‘preferente schuldeisers’. Mede daardoor zijn er steeds meer mensen met schulden die moeten leven van een bedrag dat niet toereikend is om te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan. Wat zij overhouden voor eten en vaste lasten ligt onder de wettelijke 'beslagvrije voet', het bedrag waar schuldeisers vanaf horen te blijven om schuldenaren nog een bestaansminimum te garanderen. Door gebruik te maken van zijn bijzondere juridische positie draagt de overheid er zelf aan bij dat schuldenaren ver onder het bestaansminimum terecht komen en nieuwe schulden maken.

Berekening te complex

De onderzoekers signaleren ook dat de methode om de beslagvrije voet te berekenen door stapeling van overheidsregels zeer ingewikkeld is gemaakt. Nieuwe wetgeving als de introductie van een kostendelersnorm (mantelzorgboete) maken die berekening alleen nog maar complexer en zorgt er bovendien voor dat schuldenaren nog minder overhouden om van te leven. Dat de berekening te ingewikkeld is geworden erkent het kabinet inmiddels ook. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) stuurde de Tweede Kamer daar afgelopen maart een brief over. In die brief kondigt ze ook aan om nog voor de zomer te laten weten wat ze gaat doen om te voorkomen dat haar nieuwe beleid mensen met schulden van de regen in de drup helpt.

Investeren in schuldhulp loont

De maatschappelijke kosten van problematische schulden zijn hoog. Het Nibud heeft recent berekend dat iedere problematische schuldsituatie de maatschappij ongeveer een ton kost. Investeren in betere schulphulpverlening en het voorkomen van onoplosbare schulden verdient zichzelf uiteindelijk terug, betoogt de NVVK.

Zie ook:

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..