HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

SEV: Pest de huurder maar weg...SEV: Pest de huurder maar weg...
Donderdag 21 april 2011 om 00:00 uur

'Pest de huurder maar weg'

 
20 april 2011, 20:20 uur | FD.nl
Door: Jeroen Koot

Nieuwe scheefhuurders opgelet. U moet straks mogelijk meer betalen voor uw huis.

Dat vindt u namelijk terecht, stelt de SEV, de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Volgens onderzoek vindt 80% van de huurders en woningzoekenden het goed dat hoge- en middeninkomens meer betalen voor een sociale huurwoning, terwijl lage inkomens korting krijgen. Door dit draagvlak is het een serieus alternatief voor het huidige huurstelsel, aldus de SEV.

Woensdag gaf de organisatie de eerste resultaten van een twee jaar lopende proef met dit systeem. In totaal dertien corporaties sloten 7500 zogeheten Huur op Maat-contracten af. Bij deze contracten kijkt de corporatie jaarlijks naar het inkomen van de huurder. Gaat dat omhoog, dan stijgt ook de huur. Dat moet sociale huurwoningen betaalbaarder maken voor lage inkomens. En het zal er ook toe leiden dat de goedbetaalde tweeverdieners hun sociale huurwoning in de stad verruilen voor een koopwoning. 

Budgetneutraal

Dat 80% van de ondervraagde deelnemers achter het nieuwe systeem staat, is niet gek. Driekwart van verhuurde woningen werd verhuurd aan lage inkomens. Ook onder de woningzoekenden met minimaal een modaal inkomen is 63% voor. Maar dat zijn zoekenden, geen huurders. Zij hebben de gevolgen nog niet in de portemonnee gevoeld. Dezelfde ondervraagden zeggen namelijk ook dat ze verhuizen zodra een huurwoning € 50 tot € 100 per maand duurder wordt.

Dit geeft meteen het probleem aan: de regeling is budgetneutraal. De korting voor de lage inkomens moet betaald worden uit de hogere huur voor midden- en hogere inkomens. En zijn die huurders er straks nog wel? Ze moeten meer betalen voor een kleine woning. In het plan gaat het om een huurprijs tot 4,5% van de WOZ- waarde. Vooral in de steden gaat het dan om hoge prijzen. Volgens de SEV zullen mensen dan sneller geneigd zijn te verhuizen.

Kritiek

Het dreigende gebrek aan hoge inkomens is maar één van de bezwaren. Vanaf de start in 2008 kent de regeling al kritiek. Corporaties begeven zich met de regeling op het terrein van inkomenspolitiek, iets wat helemaal niet de bedoeling is van volkshuisvesters. En corporaties hebben er straks baat bij om hoge inkomens te trekken, die leveren namelijk meer op. 

Bovenal geldt de regeling niet voor huidige huurders. Wie nu een goed inkomen heeft, kan dus beter blijven zitten waar hij zit. De toekomstige prijsstijging hoeft hij niet op te brengen. In deze groep loopt dus de doorstroom naar de koopmarkt vast.
De belangenvereniging van huurders, de Woonbond, is daarom kritisch. ‘Wij zijn voor hervorming van de woningmarkt’, zegt directeur Ronald Paping. ‘Maar hier zitten zoveel haken en ogen aan. Ik moet nog maar zien of het gaat werken.’

 

«  Nieuws overzicht..