HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Sociale huisvesting van de toekomst, de toekomst van sociale huisvestingSociale huisvesting van de toekomst, de toekomst van sociale huisvesting
Zaterdag 23 februari 2013 om 12:00 uur

Sociale huisvesting van de toekomst, de toekomst van sociale huisvesting

Sociale huisvesting van de toekomst, de toekomst van sociale huisvestingAls je de berichten leest en ziet, vraag ik mij weleens af of de sociale huisvesting nog toekomst heeft. In het discussiestuk over de regiecorporatiewordt een pleidooi gehouden voor technisch eigenaarschap van vastgoed als basis voor de corporatie van de toekomst. Dit houdt in dat de corporatie de regie gaat voeren over de basisprocessen, terwijl deze de uitvoering van verhuur, onderhoud en ontwikkeling volledig aan marktpartijen uitbesteed. De aanname is dat marktpartijen hier wel interesse in hebben en dat dit leidt tot hogere efficiency en kostenreductie voor de corporatie.

Particuliere huisvesters
Aan de andere kant lees ik in de krant dat particuliere huisvesters de regeldruk vanuit de overheid zien toenemen en daarom helemaal geen zin hebben in sociale huurwoningen. Zouden andere marktpartijen wel in dit gat willen stappen?

Gemeente Amsterdam
Eric Wiebes, wethouder Economische Zaken te Amsterdam, wil het liefst de helft van de sociale huurwoningen in zijn gemeente schrappen voor woonruimte voor beter opgeleiden. Zijn aanname is dat een goede middenklasse beter is voor de ontwikkeling van de stad.

Natuurlijk is het goed voor een stad als deze een juiste mix van inkomens en opleidingsniveau heeft. Maar slopen? De Grootstedelijke corporaties schrappen juist vijfduizend woningen uit hun programma, omdat er door het Carnavalsakkoord geen geld meer zou zijn voor nieuwbouw.

Effectiviteit
Natuurlijk is er bij een aantal corporaties nog veel winst te halen in de effectiviteit. En ja, ook financieel kunnen hier en daar nog enkele slagen worden gemaakt (eufemisme van de week). Ook moeten we naar meer duurzaam bouwen, meer duurzame energieopwekking etc.

Ik zou van elk van de bovenstaande initiatieven opmerkingen kunnen maken, maar dat wordt mij niet zo makkelijk gemaakt. Als ik de cijfers (CBS 03-07-2012) die de basis vormen voor de lopende discussies, onder elkaar zet, blijkt dat de voorhanden gegevens niet eenduidig zijn.

Waar zijn de overige 800.000 bewoners gebleven?

Helderheid
Laten wij eerst helderheid hebben over de uitgangspunten alvorens bepaalde maatregelen te bepleiten en we een vervuilde discussie krijgen.

Wie het weet mag het zeggen.

Bron: Corporatie.nl

«  Nieuws overzicht..