HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

Spies pakt huisjesmelkers fors aanSpies pakt huisjesmelkers fors aan
Dinsdag 20 maart 2012 om 15:00 uur

Spies pakt huisjesmelkers fors aan

Minister Spies heeft in overleg met de vier grote gemeenten (G4) een aanpak uitgewerkt om de huisjesmelkers in de grote steden fors aan te pakken.

Het plan is om malafide huiseigenaren allereerst een boete op te leggen. Als dat niet helpt wordt het beheer van een pand overgenomen, terwijl de eigenaar een beheervergoeding moet betalen. Daar moeten alle kosten uit betaald kunnen worden, inclusief die van eventueel herstel van het pand.

Afbeelding: verhuurderIs er sprake van meer panden die slecht worden beheerd, volgt een op de eigenaar gerichte aanpak, waarbij uiteindelijk bij alle panden in de wijk van de betreffende eigenaar het beheer kan worden overgenomen.

Deze op de eigenaar gerichte aanpak wordt mogelijk ook nog aangevuld met een verhuurverbod, dat zou gelden voor alle gebouwen die de betrokken eigenaar in bezit heeft.

 

De Woonbond vindt het een prima zaak dat de huisjesmelkers worden aangepakt. ‘Met name bij de huisvesting van arbeiders uit Midden- en Oost Europa doen zich vreselijke wantoestanden voor,’ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. Hij vertelt te hopen dat de maatregelen snel worden ingevoerd en ook dat ze afdoende zullen zijn.

Nader onderzoek over de haalbaarheid

Of de maatregelen inderdaad op korte termijn worden ingevoerd, hangt af van de uitkomsten van nader onderzoek naar de juridische mogelijkheden en consequenties. Spies schrijft aan de Tweede Kamer: ‘Duidelijk is dat deze maatsregelen vergaand zijn en dat de juridische onderbouwing nauw luistert. Het valt daarom nu nog niet aan te geven in welke mate het hiervoor geschetste model ook daadwerkelijk invulling kan krijgen.’ Tenslotte meldt zij nog dat samen met de G4 ook nog verkend wordt wat de mogelijkheden zijn om bij overtredingen van de Woningwet een bestuurlijke boete op te leggen.

Bron: De Nederlandse Woonbond (www.woonbond.nl)

«  Nieuws overzicht..