HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

Steeds meer vraag naar huurwoningen in Zuidoost-BrabantSteeds meer vraag naar huurwoningen in Zuidoost-Brabant
Maandag 30 juli 2012 om 00:00 uur

Steeds meer vraag naar huurwoningen in Zuidoost-Brabant

De vraag naar huurwoningen in Zuidoost-Brabant neemt toe, maar het aanbod niet doordat de woningmarkt op slot zit. Dit blijkt uit een groot regionaal woningbehoefteonderzoek onder 18.500 huishoudens.

Zoals zoveel andere regio’s kampt ook Zuidoost-Brabant met een stagnerende woningmarkt, zo blijkt uit het onderzoek. Hoewel steeds meer starters wachten op een (huur)woning, komen er steeds minder huurhuizen beschikbaar. Er staat veel te koop en er wordt minder verkocht dan enkele jaren geleden. Er is minder doorstroming en daardoor komen ook minder goedkope woningen vrij. Ook worden er minder nieuwbouwwoningen opgeleverd. En bovendien is het voor starters moeilijker geworden een hypotheek te krijgen. Onzekerheid over werkgelegenheid en de hypotheekrenteaftrek spelen ook een rol. Ook de strengere Europese regels zijn van invloed. Nogal wat woningzoekenden verdienen te veel (meer dan € 34.000) voor een sociale huurwoning.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/huizeninaanbouw.jpgUit het onderzoek blijkt dat ook de woonwensen zijn veranderd. De vraag naar dure bouwkavels en luxere eengezinswoningen neemt af en meer in het algemeen verschuift de behoefte van een koop- naar een huurwoning, vooral in het segment tussen 500 en 700 euro. De vraag verandert niet alleen door de economische situatie, maar ook door een structurele bevolkingsverandering. De naoorlogse generatie vergrijst en er zijn minder jongeren. Het aantal gezinnen neemt af, maar het aantal alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens stijgt sterk.

Sterke regio
 
Zuidoost-Brabant is economisch gezien een sterke regio. Zolang dat zo blijft is het aantrekkelijk voor mensen om in de regio te (blijven) wonen, dan wel zich er te vestigen. Mensen vanuit de Kempengemeenten verhuizen vrijwel niet naar de Peelgemeenten of Helmond en vice versa. Eindhoven heeft als studentenstad een andere dynamiek dan de rest van de regio. In Helmond zijn de effecten van de groeistadperiode nog zichtbaar: de bevolking is er wat jonger dan in de omgeving.

Extra woningen nodig

De bevolking in Zuidoost-Brabant neemt nog wel toe, maar rond 2020 is dat, op de steden na, afgelopen. Het aantal huishoudens groeit echter langer door, door vergrijzing en individualisering. In 2030 woont in Brabant 37 procent van de bevolking alleen. Dat is de belangrijkste reden dat er ook na 2020 nog steeds extra woningen nodig zijn.

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..