HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Stem van Bakel presenteert Bakelse woonbehoefteStem van Bakel presenteert Bakelse woonbehoefte
Woensdag 18 mei 2016 om 15:00 uur
Wilbert van Lanen liet in maart de site zien waarop de enquête gepubliceerd stond. (Archieffoto)

Stem van Bakel presenteert Bakelse woonbehoefte

woensdag 18 mei 2016 - 14:44|

BAKEL - De resultaten van het woonbehoefte onderzoek van De Stem van Bakel zijn bekend. Met 58 respondenten wil de dorpsraad geen conclusies aan het onderzoek verbinden, maar toch hebben ze er naar eigen zeggen een belangrijk inzicht uit gehaald: er moet voornamelijk iets worden gedaan aan de woonbehoefte van senioren.

De Stem van Bakel heeft het woonbehoefte onderzoek in maart digitaal uitgezet onder inwoners van Bakel om te peilen wat de wens van Bakelnaren is op het gebied van wonen. "We willen de leefbaarheid in Bakel voor de komende jaren waarborgen en schrijven nu aan een dorpsvisie. Wonen is een belangrijk onderdeel en daarom hebben we het erbij betrokken. Ook kregen we vanuit de gemeente het verzoek om deze behoefte te peilen in Bakel", vertelt Wilbert van Lanen van De Stem van Bakel. De enquête bestond uit 21 vragen waarin onder meer werd gevraagd naar de huidige woonsituatie, de gewenste woonsituatie, de gezinssamenstelling, binnen welke periode er behoefte is aan een nieuwe woning, of dat huur of koop moet zijn en hoe groot de nieuwe woning zou moeten zijn.

Senioren
Van Lanen vertelt: "We hebben mensen vanuit verschillende visies naar de resultaten van ons onderzoek laten kijken, een makelaar, een projectontwikkelaar en een medewerker van een huurstichting bijvoorbeeld. Allemaal kwamen zij tot dezelfde conclusie als wij. We kunnen eigenlijk vanwege het aantal respondenten, één procent van de bevolking, geen conclusie trekken. Wel is er een duidelijk inzicht naar voren gekomen: wanneer we voldoen aan de woonbehoefte van senioren, komen er huizen vrij die voorzien in de andere woonbehoeften. We denken dus dat er in Bakel een treintje op gang gebracht kan worden als er woningen voor senioren gerealiseerd worden."

Koopwoningen
Enkele opvallende bevindingen uit het onderzoek. 90 Procent van de respondenten woont momenteel in een koophuis en slechts 25 procent wil liever gaan huren. Van die 25 procent is 60 procent senior. 60 Procent van de respondenten wil een levensloopbestendige woning en 50 procent wil minder ruimte of gelijkvloers gaan wonen. "We zien dus dat ook veel ouderen nog steeds graag willen kopen", concludeert Van Lanen. Vijftig procent van de respondenten wil een woning in het centrum of op een inbreidingslocatie. Vijftig procent van de respondenten wil graag nieuwbouw. Johan Habraken, eveneens van de Stem van Bakel, geeft aan: "De uitdaging is nu om de senioren goed te faciliteren. Er zijn misschien wel locaties beschikbaar in het centrum, maar wij hebben in ons onderzoek bewust geen locaties genoemd. Wij willen niet op de stoel van de gemeente of ontwikkelaar gaan zitten. Dit onderzoek is puur bedoeld als eerste aanzet voor de behoeftepeiling." Habraken geeft aan dat de omschakeling stapsgewijs zal moeten. Van Lanen vult aan: "Dat is goed mogelijk, want op de vraag op welke termijn de respondenten willen gaan verhuizen waren de antwoorden evenredig verdeeld over de termijnen 0 tot 2 jaar, 2 tot 5 jaar en 5 tot 10 jaar."

Input dorpsvisie
Wethouder Miranda de Ruiter is 'blij' dat de Stem van Bakel dit onderzoek heeft opgepakt. "Het is inderdaad weinig respons voor een dorp als Bakel, maar als de mensen die dit hebben ingevuld allemaal echt plannen hebben om te verhuizen dan heb je wel al een goede groep geïnteresseerden bereikt. De resultaten van dit onderzoek kunnen zeker input zijn voor de dorpsvisie." Habraken sluit af: "Het uitgangspunt is nu dat we allemaal op één pad komen om toe te werken naar een oplossing. Eigenaren van leegstaande detailhandel panden die eventueel herbestemd zouden kunnen worden, kunnen bijvoorbeeld een andere visie hebben dan senioren die huisvesting zoeken. Met elkaar in gesprek blijven en samen zoeken naar een oplossing is nu het belangrijkst."

Bron: Weekblad voor Gemert-Bakel

«  Nieuws overzicht..