HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

Strengere eisen aan topinkomens woningcorporatiesStrengere eisen aan topinkomens woningcorporaties
Woensdag 21 december 2011 om 00:00 uur

 Bron: De Nederlandse Woonbond (www.woonbond.nl)

Bestuurders van woningcorporaties mogen op basis van een nieuwe wet vanaf volgend jaar niet meer verdienen dan de zogeheten ‘Balkenende-norm’. Dat is het salaris dat een minister verdient plus 30 procent.

De wet wordt nog strenger dan aanvankelijk was voorgesteld. Ook bestuurders die nu meer verdienen dan de Balkenende-norm gaan op termijn onder de nieuwe regeling vallen.

Afbeelding: hand grijpt euro's​De Tweede Kamer nam onlangs deze wet aan die de topinkomens in de publieke en semipublieke sector normeert. Voor bestuurders van corporaties gaat het strengste regime gelden: de ‘Balkenende-norm’.

Een voorstel om corporaties onder een lichter regime te brengen en de kans te geven een eigen beloningscode op te stellen, haalde het niet. De Kamer besloot ook dat er geen sprake mag zijn van prestatiebeloning. Voor de beloning van commissarissen wordt 5 procent van de beloning van de bestuurder het maximum (voor de voorzitter 7,5 procent).

Overgangsregeling

Voor de bestaande contracten en aanstellingen geldt een overgangsregeling. De gemaakte salarisafspraken blijven nog vier jaar gelden. Hierna wordt het salaris in drie jaar afgebouwd. Een verlenging, nieuwe aanstelling of overeenkomst moet vanzelfsprekend wél aan de nieuwe wet voldoen. Wijzigingen in overeenkomsten tussen nu en de inwerkingtreding van de wet, vallen niet onder het overgangsrecht. Als deze wijzigingen in strijd zijn met de wet, kunnen zij onder omstandigheden ongedaan worden gemaakt. De wet komt waarschijnlijk begin 2012 in de Eerste Kamer aan de orde en kan dan medio 2012 in werking treden.

101 bestuurders verdienen meer

Ieder jaar publiceert het ministerie van BZK de salarissen van bestuurders die boven de Balkenende-norm zitten (in 2009 € 188.000). Vorig jaar waren dat er 101, met als uitschieter topman Eric Staal van Vestia (Den Haag/Rotterdam) die maar liefst € 497.160 verdiende.

Binnenkort worden de nieuwe topsalarissen bekendgemaakt. Begin januari publiceren we ze op onze website en in ons ledentijdschrift Woonbondig.

«  Nieuws overzicht..