HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

Tekort aan sociale huurwoningen groeitTekort aan sociale huurwoningen groeit
Dinsdag 29 mei 2012 om 12:00 uur

Tekort aan sociale huurwoningen groeit

Het aantal sociale huurwoningen dat jaarlijks beschikbaar komt in Nederland neemt nog steeds af. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder ruim 160 woningcorporaties.
 
Vooral starters, senioren en gezinnen hebben het moeilijk om aan een geschikte woning te komen. In 2010 kwamen er 181.700 sociale huurwoningen vrij en in 2011 waren dat er 170.200, een daling van 11.500 woningen (6,3 procent). Die daling is er al jaren, constateert de NOS.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/ikwilookwonen.jpgPer regio zijn de verschillen groot, maar gemiddeld duurt het in Nederland 13 jaar voordat een huurwoning vrijkomt. In 2006 was dat nog 11 jaar. Het aanbod neemt af omdat er te weinig doorstroming is, er minder nieuwe huurwoningen worden gebouwd en de overheid wil dat corporaties meer gaan verkopen.

 

 

Vrijkomende woningen?

De NOS draagt in het achtuurjournaal van 28 mei een aantal voorbeelden aan. In schaarsteregio Gooi en Vechtstreek worden ruimere eengezinswoningen van corporaties – als ze vrijkomen – steeds vaker aangeboden in de vrije sector of te koop gezet. Daarmee worden ze voor veel (lagere) middeninkomens onbereikbaar. Elders ondervinden reguliere woningzoekenden vaak last van sloop- nieuwbouwprojecten doordat herstructureringsurgenten voorrang krijgen in de woningtoewijzing. Zo kunnen ook senioren ongewenst ‘vast’ blijven zitten in een te grote eengezinswoning.

Stagnatie

Volgens Marc Calon, voorzitter van de koepel van woningcorporaties Aedes, stagneert de doorstroming vooral omdat huurders na een verhuizing altijd hogere huren moeten gaan betalen (al zijn het natuurlijk de corporaties zelf die aan deze ‘knop’ kunnen draaien). Ook ziet hij het inflatievolgend huurbeleid als oorzaak van het probleem: omdat de bouw- en loonkosten sneller zijn gestegen dan de huren, zouden corporaties gedwongen zijn om meer woningen te verkopen.

Tegen gedwongen verkoop

Calon merkte tegenover het NOS journaal nog maar eens op dat Aedes gaat procederen tegen de staat als de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt dat corporaties verplicht om 75 procent van hun woningen te koop aan te bieden. Aedes is tegen dat wetsvoorstel, onder andere omdat het de corporaties onmogelijk maakt om een strategisch voorraadbeleid te voeren.

Bekijk de NOS journaal uitzending van 28 mei over het tekort aan sociale huurwoningen​.

Bron: de Nederlandse Woonbond (www.woonbond.nl)

«  Nieuws overzicht..