HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Tweede Kamer stemt in met nieuwe HuisvestingswetTweede Kamer stemt in met nieuwe Huisvestingswet
Woensdag 12 maart 2014 om 09:00 uur

Tweede Kamer stemt in met nieuwe Huisvestingswet  12-03-2014 

De Tweede Kamer stemde op 11 maart 2014 in met de Huisvestingswet 2014, die gemeenten meer zeggenschap geeft over de toewijzing van sociale huurwoningen. De parlementariërs wijzigden het wetsvoorstel met een aantal amendementen. Daardoor kunnen mantelzorgers voorrang krijgen en kan in schaarstegebieden een deel van de huurwoningen worden voorbehouden aan inwoners van een regio of gemeente. Aedes is blij dat met deze punten lokaal en regionaal maatwerk meer kansen krijgt.

Woonruimteverdeling 
Het wetsvoorstel voor de nieuwe Huisvestingswet lag sinds 2009 ter behandeling bij de Tweede Kamer. De Huisvestingswet moet gemeenten ruimte bieden om in te grijpen in de woonruimteverdeling ter bescherming van woningzoekenden met minder kansen op de woningmarkt. Dit is vooral van belang in gebieden waar schaarste heerst. Gemeenten kunnen na invoering van de nieuwe wet per 1 januari 2015 alleen nog maar sturen op woonruimteverdeling via een huisvestingsverordening, die maximaal voor vier jaar vaststaat.

Regionaal maatwerk 
Aedes heeft steeds gepleit voor mogelijkheden tot regionaal maatwerk. De nieuwe wet stelt dat gemeenten in schaarstegebieden maximaal de helft van alle huurwoningen mogen reserveren voor mensen die al in de regio wonen. Daarvan mag weer de helft (dus een kwart van het totaal) toegewezen worden aan mensen die al in de gemeente wonen. Uit evaluatie van de bestaande Huisvestingswet bleek dat hier behoefte aan was. Daarnaast zal de minister op verzoek van de Kamer in gesprek gaan met Aedes om het gebruik van regionale aanbodsystemen te bevorderen, om mensen meer keuze te bieden bij het vinden van een woning.

Leefbaarheid 
De Kamer verwierp tot slot een amendement om leefbaarheidscriteria op te nemen in de Huisvestingswet als grondslag bij de toewijzing van huurwoningen. De gebiedsaanwijzing in de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek biedt volgens de Kamer gemeenten voldoende mogelijkheden hiertoe.

Bron: Aedes.nl

 

«  Nieuws overzicht..