HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Van Rijn: geschikte woonruimte is taak corporatiesVan Rijn: geschikte woonruimte is taak corporaties
Woensdag 19 februari 2014 om 12:00 uur

Van Rijn: geschikte woonruimte is taak corporaties

Woningcorporaties moeten zorgen voor geschikte woonruimte voor huurders met een beperking. Dat is het antwoord van staatssecretaris van Rijn op kamervragen over het tekort aan woningen voor mensen die voorheen toegang hadden tot een verzorgingshuis of psychiatrische instellingen. Maar vooral ziet hij het als de verantwoordelijkheid van mensen zelf om zich voor te bereiden op de toekomst met beperkingen, ook in hun woning. Als maatwerkvoorziening kan de gemeente woningaanpassingen verstrekken.


Volgens onderzoek van de RLI komen kwetsbare mensen de komende jaren in de knel omdat betaalbare alternatieven voor thuis wonen met zorg nog slechts beperkt beschikbaar zijn. Dus zullen woningaanpassingen moeten plaatsvinden. Tweede Kamerlid Mona Keijzer (CDA) concludeert dat de benodigde aanpassingen van woningen op het bordje komen van de gemeenten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Zij vraagt zich af of deze stijgende kosten wel zijn meegenomen in het budget voor de nieuwe Wmo. En of gemeenten zich wel bewust zijn van toenemende aanspraken op woningaanpassingen.

Van Rijn vindt geschikte woonruimte een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar ook van corporaties. Financiering van woningaanpassingen uit de Wmo is pas een optie als behoud van zelfredzaamheid en participatie niet mogelijk is op basis van eigen kracht, hulp uit eigen kring of professioneel, of andere maatwerkvoorzieningen.

Mona Keijzer verwacht dat gemeenten terughoudend zullen zijn met het toekennen van woningaanpassingen en veel mensen geen geschikte, betaalbare woning zullen vinden. Volgens de minister is het niet zo dat de gehele groep mensen die het aangaat wil of moet verhuizen. Zij zullen worden ondersteund om zo lang mogelijk in de eigen woning te kunnen blijven, waar nodig en mogelijk na aanpassing van die woning. Daar waar dat niet mogelijk is, zullen mensen met hulp van onder meer woningcorporaties en gemeenten bezien op welke wijze verhuizing naar een meer geschikte woning kan plaatsvinden.

Bron: kcwz.nl

«  Nieuws overzicht..