HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Verhuurders vragen dit jaar niet het volle pond, gelooft u dat?Verhuurders vragen dit jaar niet het volle pond, gelooft u dat?
Vrijdag 6 februari 2015 om 16:00 uur

Verhuurders vragen dit jaar niet het volle pond, gelooft u dat?In een recent onderzoek van vereniging van woningcorporaties Aedes zegt bijna de helft van alle corporatiedirecteuren de huurverhoging dit jaar te gaan matigen en niet het volle pond te vragen. Gelooft u het? Praat er over mee in de stelling van de maand.

Sinds 2012 peilt het tijdschrift van Aedes jaarlijks de mening van directeur-bestuurders van woningcorporaties over (ontwikkelingen in) de sector.

Afbeelding: betaalbaarheid hurenIn totaal vulden dit jaar 146 bestuurders de enquête in (41 procent van alle bestuurders in de corporatiesector). De meerderheid van hen belooft meer rekening te houden met de betaalbaarheid van de huren. Uit de enquête blijkt verder dat minder corporaties dan vorig jaar van plan zijn om de huren te verhogen om de verhuurdersheffing te betalen (66 procent in 2015, 80 procent in 2014). Daarnaast zegt bijna de helft van de corporatiebestuurders de maximale ruimte voor huurverhoging niet te gaan gebruiken. Vorig jaar zei nog slechts achttien procent niet het maximum te vragen.

Woningcorporaties mogen dit jaar per 1 juli de huren verhogen met maximaal 2,5 procent voor huishoudens met een inkomen onder € 34.229,-, en 3 of 5 procent voor huishoudens met een inkomen boven € 34.229,- of € 43.876,-.

Sociale verhuurders in 2014

Net als vorig jaar inventariseert de Woonbond dit jaar welke woningcorporaties kiezen voor een sociaal huurbeleid en dus niet de hoge huurverhogingspercentages vragen die de overheid mogelijk heeft gemaakt. Vorig jaar vroegen de Eindhovense corporaties Trudo en Woonbedrijf bijvoorbeeld een inflatievolgende huurverhoging aan alle huurders. Ook Beter Wonen uit Almelo, Heemwonen Kerkrade en Het Grootslag uit Wervershoof kozen daarvoor.

Onder de vier procent

Andere verhuurders vroegen meer, maar bleven wel –voor alle huurders– onder of op de 4 procent dat vorig jaar de maximale huurverhoging was voor de lage inkomens (Wonen Zuidwest Friesland, Pro Wonen uit Lichtevoorde, L’Escaut uit Vlissingen, De Goede Woning uit Rijssen, Woongoed uit Middelburg, ZOwonen uit Zuid-Limburg, Wooncompagnie uit Schagen, WoonopMaat uit Beverwijk en Woningbouwvereniging Langedijk). Andere corporaties vroegen wel een extra huurverhoging aan middeninkomens, maar beschermden de laagste inkomens op verschillende manieren (Sité Woondiensten uit Doetinchem, Dunavie uit Katwijk, Woonkracht 10 uit Alblasserdam, Beter Wonen uit IJsselmuiden, Ieder1 uit Deventer en Woonwijze uit Vught).

Signalen

Voor de inventarisatie van 'sociale verhuurders' in 2015 heeft de Woonbond tot nu toe nog weinig positieve signalen gekregen. Al zijn momenteel veel huurdersorganisaties nog in overleg met hun verhuurder over het huurbeleid. Lea Luijten, secretaris/penningmeester Huurdersbelangenvereniging Leersum en lid van de werkgroep huurbeleid van het Collectief, de overkoepelende huurdersorganisatie van Heuvelrug Wonen voor de dorpen Driebergen, Doorn en Leersum, hoopt dat de corporaties doen wat ze zeggen, maar vreest dat het in de praktijk niet zo zal werken. ‘Ik verwacht dat de meeste corporaties toch weer het maximum gaan vragen met als argument dat de verhuurdersheffing dat noodzakelijk maakt’, reageert zij op de stelling van de maand.

Problemen met betaalbaarheid

René Scherpenisse, directeur-bestuurder woningstichting Tiwos in Tilburg, heeft daarentegen geen enkele reden om aan de uitspraken van zijn collega’s in de Aedes-enquête te twijfelen: ‘Het is voor veel corporaties duidelijk dat er grote problemen zijn met de betaalbaarheid. De vraag is vervolgens hoe je dat aanpakt. Het RIGO-onderzoek dat in Tilburg is gehouden laat zien dat de armoede vooral zit bij de huishoudens met de laagste inkomens, bij alleenstaanden onder de 65 jaar en bij éénoudergezinnen. Dan is de vraag hoe je die groepen het beste kunt ondersteunen, via de huur, de zorg of de belastingen.’

Wat vindt u? Gelooft u dat de helft van de woningcorporaties dit jaar bij de jaarlijkse huurverhoging niet het volle pond zal vragen?

 

«  Nieuws overzicht..