HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

VNG is kritisch over verhuurdersheffingVNG is kritisch over verhuurdersheffing
Maandag 4 maart 2013 om 12:00 uur

 

VNG is kritisch over verhuurdersheffing  04-03-2013 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest dat de verhuurdersheffing een negatief effect zal hebben op de investeringscapaciteit van woningcorporaties. Dit schrijft de VNG in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

Gevarenzone
VNG wijst erop dat volgens berekeningen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) door de heffing 43 corporaties (11 procent) in de gevarenzone komen met een solvabiliteitsgrens onder de 15 procent (het percentage eigen vermogen ten opzichte van geleend vermogen). Deze zwakkere corporaties bezitten meer dan 23 procent van alle corporatiewoningen. De 43 corporaties zullen in dat geval niet meer in aanmerking komen voor WSW-borging, wat bouwen bijna onmogelijk maakt.

Koopkrachteffecten
Volgens de VNG zal het voor corporaties in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland en Limburg lastig worden de heffing te betalen door de huren te verhogen.
Verder vraagt de VNG zich af of het redelijk is om ervan uit te gaan dat de volledige ruimte in het huurbeleid wordt benut, zoals de minister aanneemt. Ook wijst de VNG erop dat het CFV rekening houdt met forse koopkrachteffecten.

Tafelzilver
Verkoop van corporatiewoningen als oplossing van het solvabiliteitsprobleem noemt VNG redelijk betrekkelijk. Verkoop zal immers niet in alle regio’s mogelijk zijn. Bovendien tast verkoop de verdiencapaciteit van corporaties op de langere termijn aan. De rijkere huurders zullen als eerste hun eigen woning kopen. Dat biedt een verhuurorganisatie slechts tijdelijk soelaas. ‘Het tafelzilver kan maar één keer verkocht worden’, aldus de brief van VNG.

 

Bron: Aedes

«  Nieuws overzicht..