HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Waarom vindt u geen goedkope woning meer?Waarom vindt u geen goedkope woning meer?
Zondag 25 januari 2015 om 10:00 uur

 

Waarom vindt u geen goedkope woning meer?

Sociale huurwoningen zijn vorig jaar fors duurder geworden, waardoor het steeds moeilijker wordt om een betaalbare huurwoning te vinden. Huurdersvereniging de Woonbond trok vandaag aan de bel en waarschuwt dat veel huishoudens in de problemen komen.

 

 

 Huurders voeren actie tegen de kabinetsplannen in 2013.
Huurders voeren actie tegen de kabinetsplannen in 2013. 

Een vrijkomende sociale huurwoning werd vorig jaar gemiddeld 22,5 procent duurder. In 2012 en 2013 lag die stijging ook tussen de 20 en 25 procent, maar in de jaren daarvoor schommelde deze nog rond de 15 procent.   

Dat sociale huurwoningen duurder worden is niet verrassend, want sinds 2013 mogen woningcorporaties scheefwoners meer huur laten betalen. Maar hiermee wilde het kabinet juist voor lage inkomensgroepen de huren naar beneden houden, en dat gebeurt niet. Ongeveer een derde van de huurwoningen die aan lagere inkomens wordt toegewezen is eigenlijk te duur voor hen, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2009 was dit nog maar 11 procent.

De Woonbond legt de verantwoordelijkheid hiervoor grotendeels bij de overheid neer. De huurverhogingen worden veroorzaakt door 'een opeenstapeling van kabinetsmaatregelen' zegt een woordvoerder. Vooral de verhuurdersheffing, een recent aan woningcorporaties opgelegde belasting waarmee de regering de staatsschuld wil verminderen, wordt als schuldige aangewezen. Deze belasting zou door corporaties worden doorberekend aan de huurder.

'De verhuurderheffing is in feite een huurderheffing',

Gido Lodders, woningcorporatie de Alliantie.

Die belasting speelt inderdaad een belangrijke rol, zeggen ook de woningcorporaties. 'De verhuurdersheffing is in feite een huurdersheffing', zegt Gido Lodders van corporatie De Alliantie, 'want het geld moet ergens vandaan komen'.

Dat mag geen reden zijn om huurders te dure woningen aan te bieden, zegt woordvoerder Richard Gielen van het ministerie. 'De corporaties kunnen beter hun kosten naar beneden brengen door efficiënter te werken', aldus een woordvoerder. 'Bovendien kunnen ze sinds juli 2013 de huren voor mensen met hogere inkomens verhogen.'

Binnenkort komen er nieuwe regels voor de corporaties

Richard Gielen, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De corporaties zijn al bezig hun kosten te verlagen, zegt Lodders, maar dat levert onvoldoende op. 'De bezuinigingen die de Alliantie doorvoert leveren misschien 20 miljoen per jaar op. Voor de verhuurderheffing hebben we 50 miljoen nodig.' Ook de hogere huren voor scheefwoners zouden niet voldoende zijn om het gat te dichten.

'Ook wij zijn bezig onze bedrijfsvoering goedkoper te maken', zegt woordvoerder Annemarie Wienese van woningcorporatie Portaal. 'Maar we hebben meer kosten dan dat. Er wordt ook van ons verwacht dat we woningen erbij bouwen voor nieuwe huurders en de bestaande woningen onderhouden. Daar komt de verhuurdersheffing nog bovenop. Dat moet ergens van betaald worden.'

De regering neemt hier geen genoegen mee en bereidt maatregelen voor. 'Binnenkort zal er een voorstel naar de Kamer gaan, waarmee er regels voor de woningcorporaties komen. Ik kan nog niet in details gaan, maar daarmee wordt geregeld dat lage inkomens weer passende woningen toegewezen krijgen.'

Die regels waren er ooit al, vertelt de Woonbond, maar de zogeheten 'passendheidstoets' is in 2008 afgeschaft. Tot die tijd moesten corporaties aan 96 procent van de woningzoekers met een laag inkomen een passende woning toewijzen.

Die regeling is verdwenen toen de huurtoeslag overging van de gemeenten naar de belastingdienst, laat het ministerie desgevraagd weten. De passendheidstoets 'bleek moeilijk uitvoerbaar', doordat de belastingdienst weinig inzicht had in de gemeentelijke woningmarkt.

De wetgeving moet meer zijn dan het opleggen van een norm.

De woningcorporaties zijn nog wel verplicht 90 procent van de vrijkomende huurwoningen toe te wijzen aan 'de doelgroep van de corporaties.' Maar dat betreft huishoudens met een inkomen tot ongeveer 35 duizend euro, en binnen die groep bestaan grote inkomensverschillen. Daarom komen er dus weer regels om betaalbare woningen aan de laagste inkomens toe te wijzen.

Het is nog de vraag waar het geld voor die woningen dan vandaan moet komen. Een nieuw soort passendheidstoets verandert immers weinig aan het budget van de corporaties, zegt Wienese in een reactie. 'Ik hoop dat de wetgeving dan uit meer bestaat dan alleen het opleggen van een norm.'

Bron: de Volkskrant

 

«  Nieuws overzicht..