HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Wat verandert er voor huurders in 2014?Wat verandert er voor huurders in 2014?
Dinsdag 7 januari 2014 om 08:00 uur

Wat verandert er voor huurders in 2014?

Op 1 januari 2014 zijn er diverse wetten en regels ingevoerd of aangepast waarmee u als huurder of woningzoekende te maken kunt krijgen.

Het gaat om de invoering van de warmtewet, de aanpassing van de liberalisatiegrens, de inkomensgrenzen voor de huurtoeslag, voor de inkomensafhankelijke huurverhoging en voor de toewijzing van sociale huurwoningen. De nieuwe maximum percentages voor de huurverhoging per 1 juli 2014 worden waarschijnlijk in februari bekendgemaakt.


Warmtewet van kracht


Op 1 januari is de Warmtewet van kracht geworden, die gevolgen heeft voor huurders die in een complex wonen met collectieve verwarming (blokverwarming, stadsverwarming). In totaal gaat het om ongeveer 10 procent van alle woningen in Nederland. De nieuwe wet beschermt consumenten tegen onredelijke prijzen voor het leveren van warmte. In de wet staan regels over de maximumprijs van warmte, de wijze van afrekening en de bemetering. In een nieuwe brochure licht de Woonbond de Warmtewet uitgebreid toe.


Liberalisatiegrens omhoog


De maximale huurprijs waarvoor een sociale huurwoning aan een nieuwe huurder mag worden verhuurd (de zogeheten liberalisatiegrens) is verhoogd van € 681,02 naar € 699,48. Woningen die bij het begin van het huurcontract voor een hoger bedrag verhuurd worden vallen niet in de sociale (gereguleerde) sector, maar zijn geliberaliseerd. Zelfstandige woningen die voor een lager bedrag verhuurd worden zijn niet geliberaliseerd en vallen onder het woningwaarderingsstelsel (het puntenstelsel).


Huurtoeslaggrenzen aangepast


Voor woningen met een huur onder de liberalisatiegrens kunt u huurtoeslag krijgen. Of en hoeveel, hangt af van uw huur, uw inkomen, uw leeftijd en uw huishoudenssituatie. De basishuur (de huur die huurtoeslagontvangers minimaal zelf moeten betalen) stijgt met € 27,44 en wordt € 226,98 voor 65-minners, € 225,16 voor oudere alleenstaanden en € 224,35 voor oudere meerpersoonshuishoudens.

De ‘kwaliteitskortingsgrens’ gaat met 3,9 procent omhoog van € 374,44 naar € 389,05. Over de huur boven deze grens krijgt u nog maar 65 procent huurtoeslag. De aftoppingsgrens gaat naar (afhankelijk van het soort huishouden) € 556,82 of € 596,75. Over de huur boven deze grens (tot € 699,48) krijgt u (afhankelijk van uw huishoudenssituatie en leeftijd) nog hooguit 40 procent huurtoeslag.

De maximum inkomensgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag wordt in 2014 met 2,71 procent verhoogd. Voor alleenstaanden (< 65 jaar) bedraagt de nieuwe grens € 21.600, voor meerpersoonshuishoudens (< 65 jaar) € 29.325, voor oudere alleenstaanden € 21.600 en voor oudere meerpersoonshuishoudens € 29.400.


Inkomensgrenzen gluurverhoging geindexeerd

De inkomensafhankelijke huurverhoging (gluurverhoging) blijft ook in 2014 van kracht. Verdiende w huishoudeenu in 2012 meer dan € 34.085 verzamelinkomen) dan mag uw verhuurder de huur per 1 juli met 0,5 procent extra verhogen (boven het percentage van de maximale huurverhoging). Lag uwgezamenlijke verzamel inkomen boven € 43.602 dan mag de huur met maximaal 2,5 procent extra omhoog.


Inkomensgrens sociale huurwoning


Het maximale inkomen waarbij nieuwe huurders nog in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie is verhoogd naar € 34.678 (was € 34.229). Wel geldt dat corporaties 10% van de woningen met een huur tot € 699,48 mogen toewijzen aan huishoudens met een (iets) hoger inkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bewoners van wie de woning wordt gesloopt. Het is nog onduidelijk wat er gebeurt met de motie die de Tweede Kamer eind november vorig jaar aannam om de inkomensgrens te verhogen naar € 38.000.


Kleine aanpassingen puntenstelsel


Het woningwaarderingsstelsel is op 1 januari licht aangepast. In verband met de invoering van de Warmtewet is het aantal punten voor vertrekken met collectieve verwarming verlaagd van 2 naar 1,5. Ook is er eind gekomen aan de overgangsregeling die verband hield met de invoering van het Energielabel.

De Huurcommissie werkt samen met de Woonbond en VastgoedBelang aan een nieuwe, betere en actuele Huurprijscheck, waarin ook deze veranderingen zijn meegenomen. Totdat de nieuwe Huurprijscheck gereed is, biedt de Huurcommissie een alternatief waarmee huurders en verhuurders de maximale huurprijs van hun woning kunnen berekenen. De, ook digitaal in te vullen, pdf-formulieren voor de puntentelling vindt u op www.huurcommissie.nl.

De pdf-formulieren al aangepast aan de nieuwe situatie. Hetzelfde geldt voor de 'Handleiding waardering zelfstandige woonruimte' en het beleidsboek 'Servicekosten', die op de website van de Huurcommissie te raadplegen zijn.

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..