HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Wie krijgt voorrang op een sociale huurwoning?Wie krijgt voorrang op een sociale huurwoning?
Vrijdag 16 oktober 2015 om 12:00 uur

Wie krijgt voorrang op een sociale huurwoning?  04-09-2015 

UPDATE16-10-2015kabinet wil voorrangspositie vergunninghouders afschaffen

Sommige mensen krijgen voorrang als ze een sociale huurwoning zoeken. Bijvoorbeeld mensen die zorg nodig hebben, hun huis uit moeten vanwege sloopplannen en mensen met een verblijfsvergunning. Zij krijgen van de gemeente een urgentieverklaring. Hoe werkt dit en welke groepen hebben er recht op?

Gemeente bepaalt regels 
De Huisvestingswet 2014 bepaalt dat gemeenten regels kunnen stellen voor de woonruimteverdeling van sociale huurwoningen in de eigen gemeente. Die regels leggen ze vast in een huisvestingsverordening, die voor maximaal vier jaar geldig blijft.

Daarin kan de gemeente een urgentieregeling opnemen, waarin staat welke groepen woningzoekenden voorrang krijgen. De volgende groepen moeten volgens de Huisvestingswet in ieder geval tot de urgente woningzoekenden worden aangewezen indien er sprake is van een urgentieregeling in de huisvestingsverordening:

  • Mantelzorgers en -ontvangers;
  • Personen die in blijf-van-mijn-lijfhuizen verblijven;
  • Verblijfsgerechtigden (vergunninghouders of statushouders).

Gemeenten kunnen zelf ook andere groepen aanwijzen, bijvoorbeeld daklozen of mensen met jonge kinderen die snel een woning nodig hebben vanwege een echtscheiding, mensen die hun huis uit moeten vanwege sloop of een zware medische indicatie hebben. Gemeenten kunnen ook bepaalde groepen woningen aanwijzen die naar woningzoekenden gaan die economisch of maatschappelijk aan de gemeente of regio gebonden zijn. Een urgentieverklaring aanvragen kan bij de eigen gemeente.

Update: kabinet wil af van voorrang vergunninghouders 
Verblijfsgerechtigden vormen een groeiende groep urgenten. Mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd en hebben gekregen. Zij hoeven niet zelf een urgentieverklaring aan te vragen, maar worden door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) op een lijst geplaatst voor huisvesting (met behulp van het TaakVolgSysteem).

Het kabinet kondigde in oktober 2015 aan de vergunninghouders als voorrangscategorie te willen schrappen uit de Huisvestingswet. Die maatregel gaat niet direct in. Hiervoor is een wijziging van de Huisvestingswet nodig en daar gaat zeker een aantal maanden overheen. Meer informatie over de voortgang van de huisvesting van vergunninghouders, de rol van woningcorporaties en de procedure rondom asielaanvragen:

Bron: Aedes

«  Nieuws overzicht..