HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Woningcorporaties kiezen vaker voor huurbevriezingWoningcorporaties kiezen vaker voor huurbevriezing
Donderdag 17 maart 2016 om 16:00 uur

Steeds meer woningcorporaties verhogen per 1 juli 2016 de huren heel weinig, of helemaal niet. Er zijn zelfs huurders die huurverlaging tegemoet kunnen zien.

Huurverlaging

 

Na de (zeer) sterke huurstijgingen van de afgelopen jaren lijkt het tij voor huurders te keren. Minister Blok (Wonen) heeft bepaald dat de maximale huurstijging komend jaar voor inkomens tot € 34.678,- 2,1% is. Maar corporaties kunnen ook onder die 2,1% gaan zitten. En dat gebeurt in toenemende mate.

Lefier en WOONopMAAT

Woningcorporatie Lefier uit Groningen (30.000 woningen) zal dit jaar op 1 juli geen huurverhoging berekenen aan haar sociale huurders. Ook de inflatie (0,6%) zal niet worden doorberekend.

Corporatie WOONopMAAT uit Heemskerk gaat de huurverhoging dit jaar fors matigen en voor sommige huurders zelfs de huur verlagen. Huurders die een huur betalen van meer dan 80% van de maximale huurprijs krijgen een huurverlaging van € 5,- per maand. Ligt de huur tussen 70 en 80% van het plafond dan wordt de huur bevroren. Huurders die minder betalen dan 70% van het maximum krijgen een huurverhoging van € 5,- per maand. Het Huurdersplatform van WOONopMAAT moet nog advies uitbrengen over het voorstel.

Kennemer Wonen

Bij woningcorporatie Kennemer Wonen krijgen 9.000 van de 10.000 huurders geen huurverhoging. Alleen inkomens boven de € 44.360,- gaan meer betalen, maar ook minder dan maximaal mogelijk (3,6% in plaats van 4,6%). Dit laatste is nog afhankelijk van een wetwijziging die het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst aan verhuurders mogelijk moet maken.

Sociaal Huurakkoord

De Woonbond is blij dat steeds meer corporaties hun sociale gezicht weer durven te laten zien. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘We hebben in het Sociaal Huurakkoord met corporatiekoepel Aedes nadrukkelijk afgesproken dat dat de huren ook minder dan het maximum mogen stijgen. Dat is hard nodig na de gigantische huurstijgingen van de afgelopen jaren. Verhuurders, zowel corporaties als commerciële verhuurders, hebben heel wat uit te leggen als ze weer de maximale huurverhoging vragen. Ik roep individuele huurders en huurdersorganisaties op om in die gevallen hun stem hiertegen te verheffen.'

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..