HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

Woonbond klakkeloos akkoord met huurstijgingen?Woonbond klakkeloos akkoord met huurstijgingen?
Vrijdag 25 mei 2012 om 00:00 uur

Woonbond klakkeloos akkoord met huurstijgingen?

Vindt de Woonbond het wel best dat de huren dertig jaar lang met 2% boven inflatie mogen stijgen, terwijl daar niets tegenover staat? Nee natuurlijk niet. Daarom moet ook de hypotheekrenteaftrek verdwijnen, en zijn er in het woonakkoord Wonen 4.0 goede afspraken gemaakt over wat corporaties moeten doen met de extra inkomsten uit huur.

Het onderhandelaarsakkoord dat de Woonbond woensdag heeft gesloten met Aedes vereniging van Woningcorporaties, vereniging Eigen Huis,  NVM stelt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft en dat de huur van corporatiewoningen ieder jaar met maximaal 2% bovenop inflatie mag stijgen. Voor woningen van commerciële verhuurders is afgesproken dat de huur alleen boven inflatie mag stijgen als de kwaliteit van de woning dat rechtvaardigt.

Afbeelding: huisje met geldBij de huurstijgingen die corporaties mogen doorvoeren wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde huursombenadering. Dat houdt in dat corporaties jaarlijks 2% meer inkomsten mogen genereren uit verhuur van hun gehele woningenbestand. Woningen waarbij de huurprijs laag is in verhouding tot de geboden kwaliteit mogen daarbij met meer dan 2% boven inflatie worden verhoogd, maar daartegenover mogen huren van woningen waarbij de huurprijs al hoog is minder of zelfs helemaal niet stijgen. Ook de huur van woningen die aan nieuwe huurders verhuurd worden tellen mee in de 2%.

Door de huursombenadering komt de huurprijs in betere relatie tot de kwaliteit van woningen en worden verschillen tussen de huren van zittende en nieuwe huurders minder. De Woonbond ziet dat als positief. Dat verhuizen bestraft wordt met een veel hogere huur bevordert de doorstroming niet. Dat de ene huurder voor een zelfde soort woning veel minder betaalt dan de andere vindt de Woonbond ook niet eerlijk.

Voorwaarden aan besteding extra huurinkomsten

In Wonen 4.0 worden voorwaarden gesteld aan wat corporaties met de extra huurinkomsten mogen doen. Het geld moet deels worden aangewend voor de nieuwe woontoeslag voor lage en bescheiden middeninkomens en belastingverlaging. Daarnaast moeten corporaties meer investeren in nieuwbouw en energiebesparing in de bestaande bouw. Hierover worden niet-vrijblijvende afspraken gemaakt. Zodat wachtlijsten verdwijnen, en de woonkwaliteit van bestaande woningen verbetert.

OTB: komende dertig jaar stijgen huren 22%-33% boven inflatie

De opstellers van het plan verwachten dat het door de extra investeringen in de huursector en de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek beter zal gaan met de woningmarkt. Het prijsopdrijvende effect van de hypotheekrenteaftrek verdwijnt, en dat is ook voor de huurmarkt gunstig. Uit doorrekeningen van Wonen 4.0 door het OTB (het onderzoeksinstituut van TU Delft) blijkt dat als gevolg hiervan de huren veel minder zullen stijgen dan 30 jaar 2% boven de inflatie.  Bij een jaarlijkse inkomensgroei van 0,5% per jaar komt de totale huurstijging in 30 jaar naar verwachting 22% boven inflatie uit. Bij een inkomensgroei van 1% per jaar is de totale huurstijging 33%.

Huren afgelopen 30 jaar 45% procent boven inflatie gestegen

Ter vergelijking: de huur is de afgelopen 30 jaar 45% boven inflatie gestegen (bij een inkomensgroei die tussen de 0,5 en 1 % in lag). Als de afspraken uit het woonakkoord Wonen 4.0 worden gevolgd lijkt het er dus op dat de huren de komende jaren juist minder hard zullen stijgen dan in de afgelopen 30 jaar.

Huurquote daalt komende 30 jaar

Ook het deel van het inkomen dat huurders kwijt zijn aan woonlasten (de huurquote) zal volgens de doorrekeningen van OTB niet toenemen. De eerste jaren neemt de huurquote wel iets toe, maar daarna gaat de huurquote juist dalen. Doordat de inkomens stijgen en de inkomstenbelasting daalt, hebben huurders (na aftrek van huurlasten) een hoger inkomen. Voor de lagere en bescheiden middeninkomens (60% van alle huurders) is er de garantie dat de huurquote ook de eerste jaren niet stijgt.

Lees meer en reageer op het blog

Bron: de Nederlandse Woonbond (www.woonbond.nl).

«  Nieuws overzicht..