HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Woonbond pleit voor diversiteit bij wooncoöperatiesWoonbond pleit voor diversiteit bij wooncoöperaties
Maandag 25 augustus 2014 om 16:00 uur

Woonbond pleit voor diversiteit bij wooncoöperaties

In reactie op de voorstellen van minister Blok voor meer wettelijke mogelijkheden voor wooncoöperaties, heeft de Woonbond gepleit voor meer diversiteit. De Woonbond is een warm pleitbezorger van het idee van coöperaties, maar heeft het gevoel dat de minister de coöperatie te beperkt benadert.

Het lijkt erop dat minister Blok de wooncoöperatie vooral ziet als een soort Vereniging van Eigenaren, waarbij eigenaar-bewoners gezamenlijk afspraken over het onderhoud maken. De Woonbond ziet het breder. Wetgeving voor een wooncoöperatie moet juist mogelijkheden bieden om als huurders een collectief te starten dat het eigendom van een complex, straat of buurt overneemt. Huurders huren dan hun woning van deze coöperatie, maar maken er ook deel van uit. Uit de ervaringen van huurders in coöperaties blijkt die vorm juist de grootste meerwaarde te hebben. Huurders hebben dan grote invloed op het beleid van de verhuurder en betalen vaak heel lage huren.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/hurenbetaalbaar.jpgDe Woonbond ziet de wooncoöperatie als een belangrijke kans voor huurders om bij verkoop van hun complex zelf de regie over te nemen. Daarom is het belangrijk dat de minister voorstelt dat een wooncoöperatie het recht van eerste aanbod krijgt als een verhuurder het complex wil verkopen. De Woonbond wil met de minister meedenken over de manier waarop huurders in staat moeten worden gesteld om een levensvatbaar plan voor het overnemen van een complex op te stellen. Daarbij wordt gedacht aan voldoende tijd en een subsidie voor het inhuren van expertise.

Pilot zelfbeheer

Binnenkort start de Woonbond met een zelfbeheerpilot. De bedoeling van het proefproject is dat bewoners worden ondersteund bij het overnemen van het beheer (en eventueel bezit) van hun wooncomplex. Dit is vooral interessant voor complexen die op de nominatie staan te worden verkocht aan een derde partij. Heeft u belangstelling voor deze pilot, neem dan voor 1 september contact op met Gerard Jager, adviseur/onderzoeker bij het Woonbond Kennis- en Adviescentrum. Hij bespreekt met u of er mogelijkheden zijn om deel te nemen in het proefproject.

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..