HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

Woonbond roept Eerste Kamer op gluurverhoging af te wijzenWoonbond roept Eerste Kamer op gluurverhoging af te wijzen
Donderdag 14 juni 2012 om 12:00 uur

Woonbond roept Eerste Kamer op gluurverhoging af te wijzen

De Nederlandse Woonbond vraagt de Eerste Kamer per brief om het wetsvoorstel te verwerpen dat een gluurverhoging van 5% mogelijk maakt voor huurders met een inkomen van meer dan 43.000 euro. De senatoren bespreken het wetsvoorstel op 19 juni.

De Woonbond vindt dat er aan het wetsvoorstel onoverkomelijke privacybezwaren kleven en dat het voorstel zich ook niet verhoudt met het voorstel om ook een inkomensgebonden huurverhoging mogelijk te maken voor huishoudens met een inkomen tussen 33.000 en 43.000 euro. Dit tweede voorstel voorziet in een extra huurverhoging van 1% en maakt onderdeel uit van het Lenteakkoord. Het ligt nu voor advies bij de Raad van State.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/Gluurverhoging_400x300.jpgHet demissionaire kabinet claimt dat een gluurverhoging helpt om doorstroming op de woningmarkt te krijgen. Volgens de Woonbond is dat niet zo. De problemen op de woningmarkt kunnen alleen worden verhol-pen met een integrale hervorming, met zowel maatregelen voor de huur- als de koopsector.

Niet alleen kleven er aan het wetsvoorstel een grote hoeveelheid uitvoeringstechnische bezwaren, invoering ervan betekent ook dat de privacy van huurders wordt geschonden.

Privacyschending

De extra huurverhoging, door de Woonbond gluurverhoging genoemd, is in strijd met de privacywetgeving. De voorzieningenrechter heeft op 13 april de overheid al op de vingers getikt en recent heeft het College Bescherming Persoonsgegevens nog een negatief oordeel uitgesproken. De maatregel dreigde te worden ingevoerd zonder fatsoenlijke wettelijke basis en bescherming van huurders.

Relatie met andere wetgeving

In het Lente-akkoord is afgesproken om ook voor huishoudens met een inkomen tussen de 33.000 en 43.000 euro een extra huurverhoging in te voeren. De Woonbond constateert dat het nieuwe voorstel op essentiële onderdelen afwijkt van het voorliggende voorstel:

Nu de huurverhogingsdatum van 1 juli 2012 niet is gehaald, is er geen spoedeisende belang meer om het wetsvoorstel nu te behandelen. Daarmee is het niet meer dan logisch geworden om het voorstel gelijk met het nieuwe wetsvoorstel te behandelen.

Integrale hervorming woningmarkt

De Eerste Kamer heeft zich meermalen uitgesproken voor een integrale benadering van de woningmarkt te zijn. De gluurverhoging is echter een eenzijdige maatregel, die strijdig is met een integrale aanpak van de koop- en huurmarkt. In het breed gedragen woningmarktplan van Aedes, Vereniging Eigen Huis en Woonbond wordt gekozen voor een huurbeleid via de zogenaamde huursombenadering en de inkomenspolitiek via de overheid geregeld. Daarmee wordt de verhouding tussen huurprijs en kwaliteit verbeterd, de doorstroming bevorderd en de inkomenspolitiek via de overheid in plaats van verhuurders geregeld. 

Bron: de Nederlandse Woonbond (www.woonbond.nl)

«  Nieuws overzicht..