HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Woonbond vraagt Kamer om huurders te helpenWoonbond vraagt Kamer om huurders te helpen
Dinsdag 13 mei 2014 om 10:00 uur

Woonbond vraagt Kamer om huurders te helpen

De Tweede Kamer kan iets positiefs doen voor huurders door de huurverhoging te matigen en de liberalisatiegrens niet te bevriezen maar juist te verhogen. Dat schrijft de Woonbond in een brief aan Kamerleden, die op 14 mei gaan praten over nieuwe kabinetsplannen voor de huursector.

Dit jaar zijn huurders voor het tweede opeenvolgende jaar geconfronteerd met forse huurstijgingen, variërend van 4% voor huishoudens met een (zeer) laag inkomen tot 6.5% voor bescheiden middeninkomens. Door het stapelingseffect van de huurverhoging komen steeds meer huurders in armoedeproblemen, signaleert de Woonbond.

Afbeelding: betaalbaarheidsproblemenIn de brief aan Tweede Kamerleden spreekt de Woonbond zijn zorg uit over de groeiende armoede onder huurders. Daarnaast draagt de bond alternatieven aan voor de nieuwe plannen die minister Blok in petto heeft voor de huursector. De kabinetsplannen houden in dat de rechtspositie van huurders wordt uitgekleed door meer tijdelijke contracten, en dat de sociale huursector kleiner wordt. Het kabinet wil de grens voor aanvangshuren (de “liberalisatiegrens”) bevriezen op 700 euro, maar tegelijkertijd blijven toestaan dat de huurprijs van zittende huurders veel hoger kan worden.

Huur voor lage inkomens onbetaalbaar

De bond signaleert dat er een groeiende groep huurders met een (zeer) laag inkomen is, die –dankzij de huurstijging van 4%- een voor hen onbetaalbare “sociale huur” van meer dan € 557 moet betalen. Zij moeten de extra huur boven deze “aftoppingsgrens” uit eigen zak betalen. Daardoor raken steeds meer huurtoeslagontvangers in financiële problemen. Maar ook de groep die net teveel verdient om in aanmerking te komen voor toeslag heeft grote moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Zij moeten de 4% huurstijging volledig zelf betalen, en dat lukt in veel gevallen niet.

Teveel sociale woningen peperduur, zonder vangnet bij inkomensterugval

Daarnaast signaleert de Woonbond dat een groeiende groep sociale huurders nu al een kale huur betaalt die hoger ligt dan € 700 per maand. Nogal eens gaat het daarbij om ouderen met een bescheiden middeninkomen, die als gevolg van extra inkomensafhankelijke huurverhogingen hun huur zagen stijgen tot ver boven de € 700. Deze huurders kunnen bij een terugval in inkomen (bijvoorbeeld na pensionering) géén beroep meer doen op toeslag. Omdat ze vanwege de te lage toewijzingsgrens voor sociale woningen ook niet kunnen verhuizen, zitten ze muurvast in hun peperdure ‘sociale’ woning.

Bevriezen liberalisatiegrens onverstandig

Bevriezen van de liberalisatiegrens is volgens de Woonbond onverstandig. Daarmee wordt het aanbod aan vrijkomende sociale huurwoningen kleiner. Bovendien is er geen enkele garantie dat woningen die geliberaliseerd worden, voor net boven de € 700 aan bescheiden middeninkomens worden verhuurd. Voor geliberaliseerde contracten geldt géén puntenstelsel, géén maximale huurstijging en géén hulp bij geschillen door de Huurcommissie. Verhuurders kunnen deze woningen ook veel duurder verhuren, en vervolgens de huren ieder jaar fors verhogen.

Grens juist verhogen én vaker passend toewijzen

De Woonbond bepleit juist een hogere liberalisatiegrens. Dit biedt sociale verhuurders de mogelijkheid om goedkope woningen die vrijkomen aan de laagste inkomens toe te wijzen, en duurdere woningen aan bescheiden middeninkomens tot € 43.000. Voordeel daarvan is dat het draagvlak voor financiering van de verhuurdersheffing niet onnodig wordt uitgehold. Als veel meer woningen geliberaliseerd worden, heeft dat tot gevolg dat de verhuurdersheffing straks in zijn geheel op het bordje komt van sociale huurders met een laag inkomen. Daar kan de Tweede Kamer nu nog een stokje voor steken.

Zie ook

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..