HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Wooncompagnie kiest voor betaalbare hurenWooncompagnie kiest voor betaalbare huren
Donderdag 27 maart 2014 om 16:00 uur

Wooncompagnie kiest voor betaalbare huren

De ruim 13.000 huurders van woningcorporatie Wooncompagnie in Noord-Holland krijgen per 1 juli een huurverhoging van nul tot maximaal 3,3 procent. De huurverhoging pakt daarmee veel lager uit dan elders in Nederland.

Behalve een beperkte huurverhoging wil Wooncompagnie een lagere streefhuur, zodat ook nieuwe huurders betaalbaar kunnen wonen. Voor het complete woningbestand in de kop van Noord-Holland gaat de streefhuur -de prijs die de corporatie bij de kwaliteit van de woning vindt passen- met 5 procent omlaag.

logo HuuralarmWooncompagnie heeft haar plannen voor het huurbeleid in 2014 ingediend bij de betrokken huurderskoepels in Schagen en Purmerend. Die brengen er binnenkort advies over uit, waarna Wooncompagnie definitief vast zal stellen wat er per juli met de huren gaat gebeuren.

De verhuurdersheffing die verhuurders aan het Rijk moeten betalen, lijkt geen beletsel. Arjen Zandstra, manager bij Wooncompagnie, wijst er op dat het verantwoord kan vanwege het sobere beleid ten aanzien van de bedrijfslasten (Noord-Hollands Dagblad, 22 maart). ‘En wij hebben geen gekke dingen gedaan in het verleden. Bijvoorbeeld door geen dure koopwoningen te ontwikkelen. Dan kun je daar ook geen blunders mee begaan.’

Veel huurders onder de armoedegrens

De huurderskoepels lieten eind vorig jaar een betaalbaarheidsonderzoek onder huurders uitvoeren, door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum. De resultaten daarvan zijn van grote invloed geweest op de voorstellen voor het huurbeleid. Uit het onderzoek kwam namelijk naar voren dat huurders het water tot aan de lippen staat. Maar liefst 27 procent van de huurders in de regio Schagen leeft onder de armoedegrens; zij houden na het betalen van de woonlasten niet genoeg over voor noodzakelijke levensbehoeften. Vooral eenoudergezinnen en bijstandsgerechtigden hebben het zwaar, maar ook huurders die nog maar kort geleden in hun woning zijn komen wonen hebben grote moeite om rond te komen.

Forse huurstijging toegestaan

Verhuurders mogen de huren dit jaar fors verhogen. Voor huishoudens met een (gezins)inkomen tot € 34.085 is 4% huurverhoging wettelijk toegestaan, aan middeninkomens mag zelfs 6.5% worden gevraagd. Behalve commerciële verhuurders hebben ook veel woningcorporaties het plan om de wettelijk toegestane maximumpercentages te vragen. De Woonbond is er dan ook blij mee dat een groeiende groep woningcorporaties, waaronder Wooncompagnie, een andere koers kiest. ‘Een hoopvol signaal’, vindt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Steeds meer corporaties beginnen in te zien dat huren betaalbaar moet blijven. Ik hoop dat nog veel verhuurders dit goede voorbeeld zullen volgen.’

Aandacht voor betaalbaarheid

Huurdersorganisaties in Noord-Holland hebben er veel aan gedaan om het onderwerp betaalbaarheid op de agenda te krijgen en hun corporatie op een sociaal spoor te houden. Nauwelijks een week na de presentatie van het onderzoek door de Woonbond reisde Huurderskoepel Schagen af naar Den Haag om het onderzoeksrapport aan te bieden aan de Vaste Kamercommissie Wonen en Rijksdienst. Daarbij wees voorzitter Henk van Gameren erop dat grote groepen kwetsbare huurders buiten de boot vallen. En dat er onvoldoende aanbod is voor starters en huurders die willen of moeten verhuizen naar een goedkopere woning. Wooncompagnie heeft zich de boodschap in ieder geval aangetrokken.

Zie ook:


Bron: de Nederlandse Woonbond
 
«  Nieuws overzicht..